Het is februari en voor ons de ideale tijd om de nestkasten van de steenuilen waar in 2021 gebroed werd te controleren op de aanwezigheid van een steenuil of wellicht een paartje dat de nestkast al weer heeft opgezocht en zo het komende broedseizoen aankondigt. Een activiteit die in het teken staat van het landelijke project Retrapping Adults for Survival of kortweg RAS genoemd

Of deze eerste zaterdag van februari een goede dag hiervoor is zal moeten blijken. Beetje zon; steenuilen genieten overdag graag van het zonnetje. Maar het is fris, bewolkt maar gelukkig droog. Op het eerste adres treffen we al een steenuil aan in de nestkast. Nog niet geringd, dus naast het wegen en meten van de vleugellengte krijgt deze uil een ring. We bekijken gelijk de conditie en dat zit bij deze uil wel goed. Het is een flinke van 238 gram.  Op het volgende adres treffen we ook een steenuil in de nestkast aan alleen is de conditie van deze minder. Hij/zij mist een oog en het gewicht is met 193 gram beduidend minder. Of deze de komende zomer overleeft? we gaan het zien. Ook deze steenuil krijgt een ring zodat we zijn/haar ontwikkeling kunnen volgen bij wederzien. Het is hier overigens een aardige toer om de nestkast te bereiken. Door het natte en drassige land zakken we tot onze enkels in de modder. Dus vlot heen en weer voor we zelf uit de modder losgetrokken moeten worden

Op de volgende twee adressen treffen we in beide kasten een paartje aan! Kijk, die zijn er al klaar voor. Nog even wat aan de inrichting doen, ander behangetje en broeden maar. In één van de kasten zit een geringde uil die we nog niet eerder in de handen hebben gehad. Naderhand blijkt dat deze steenuil 6 jaar geleden is geringd als nestjong in Lochem. Het kan goed zijn dat deze steenuil al een paar jaar op dit adres zit maar steeds aan onze controles is ontsnapt.

Niet alle bezochte kasten zijn nu bezet maar dat zegt niets over het komend broedseizoen. Voor nu al een mooi begin en zo te horen uit andere controle gebieden lijkt het er op dat we komend seizoen weer een mooi aantal bezette kasten mogen begroeten in de Hof.  Althans, dat hopen we want niets is zo grillig en veranderlijk als de natuur.

RAS is een landelijk project bedoeld om in dit geval de populatie steenuilen in stand te houden door hun overlevingskansen te verbeteren. Februari is bij uitstek de maand om dit te doen. De kans om steenuilen in nestkasten aan te treffen is groot en verstoring nihil. De bedoeling is om zoveel mogelijk reeds in de nestkast verblijvende steenuilen te ringen, ringgegevens te verzamelen en meerdere kenmerken als gewicht, vleugellengte en algehele conditie te registreren en deze gegevens in landelijke DBases te registreren. Zo weten we bijvoorbeeld dat sommige steenuilen i n de Hof van Twente al meer dan 10 jaar oud zijn. Sommigen hebben tientallen kilometers afgelegd om uiteindelijk in de Hof van Twente te gaan broeden in een door Hofvogels geplaatste nestkast.

 Miriam Bak en Ruud de Koning: Vrijwilligers stichting Hofvogels