Tekst:      Vogelbescherming Nederland

 

 

 

Sinds 1980 zijn alleen al in Noordwest- Europa 421 miljoen vogels verdwenen aldus de Radboud Universiteit. Uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat in Duitse natuurgebieden, ook grenzend aan Nederland, 75% van het vogelvoer (insecten) waarmee jonge vogels worden grootgebracht weg is. Bekend is al dat dioxines in de duinen onze tapuiten nekken en neonicotinoïden onze insecten etende zangvogels de das om doen. Ook is bekend dat door kalkgebrek in de bossen de eieren van broedvogels tijdens de broedperiode kapot gaan.

Als oorzaken wijst de Radboud Universiteit het overmatige gebruik van stikstoffen en gifstoffen aan alsmede de ontwatering van gebieden. Maar ook het extreem intensieve landgebruik met overmatig maaien draagt bij aan het verdwijnen van biotopen en leefgebieden.

 

 

 

Vogelbescherming Nederland luidt de noodklok.

 

De leefomgeving van vogels is ook onze leefomgeving. Een gezonde vogelstand, vlinderstand en insectenstand is een graadmeter voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Zijn de vogels ziek, zwak en misselijk als gevolg van giffen en stikstoffen, dan raakt dit uiteindelijk ook ons mensen.