In het gemeentehuis van Goor vond 31 oktober jl de Klimaatmarkt plaats. Belangstellenden werden geïnformeerd en geënthousiasmeerd om te werken aan het klimaatbestendig maken van de eigen woonomgeving. Het redactieteam van de Stichting Hofvogels nam een kijkje.

Voor Gijs, stagiair klimaat en duurzaamheid bij de Gemeente Hof van Twente, was het een thuiswedstrijd. Gijs besteedt een deel van zijn stageopdracht om de bewoners van de Hof van Twente actief te betrekken bij de visie van de overheid inzake klimaat. Hij pleit dus voor meer actie in het veld en dat is een goede gedachte.

Hofvogels was van de partij om het samenleven van dier en mens te benadrukken. Hierbij ging de aandacht vooral uit naar het groen inrichten van een meer natuurlijk-en biodiverserf. Zo houden bomen en struiken beter het regenwater vast en wordt niet alleen droogte voorkomen, maar helpt het ook tegen het tegengaan van hittestress.

Ondernemers waren er ook, waaronder een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van regenwaterbuffers in kruipruimtes. Deze buffers kunnen aangewend worden voor het douchen, de wasmachine, drinkwater voor in dit geval alpaca’s. Mw. Dewi Kemper legt mij kort en duidelijk uit hoe het werkt. Het voorbeeld van zo’n implementatie bij een klant in Stokkum wordt gepresenteerd door dhr. Willem Otto Hazelhorst. Voor de kinderen was er een schminkstand met actuele Halloweenattributen aanwezig en kleurplaten om ingevuld te worden.

Ik spreek met een medewerker van een plaatselijke “groene” onderneming die onder meer zonnepanelen en warmtepompen installeert. Hij vertelt dat berichtgeving over duurzaamheid vaak gekleurd is en negatief wordt weggezet. Het valt niet mee om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En laat dat nou net datgene zijn waar Gijs voor gaat. Het is volgens hem belangrijk dat we in beweging komen en dan vooral met de juiste snelheid. Een juiste balans tussen de overheid en burgers; het is een koorddans die veel evenwichtigheid behoeft. Wat dat betreft is de escaperoom voor het gemeentehuis de ultieme test.