Hofpower en Groene Loper Hof van Twente sluiten educatieprogramma biodiversiteit af op de Brookschole in Markelo.

Op woensdagochtend 15 mei was het om 8.15 uur  een drukte van belang bij aankomst op de Brookschole. Leskisten van ‘Hof voor de Steenuil‘, een grote radio, zakken vol met spullen om zaaibommetjes mee te maken, boeken, schilderspullen en een bouwpakket van een steenuilenkast worden in de klassen neergezet onder nieuwsgierige blikken van de leerlingen. Groep 1 en 2 luisteren geboeid naar het verhaal over het `bezige bijtje’ verteld door Ina van de Riet van de Groene Loper Hof van Twente. En dat ze daarna op muziek van Vivaldi mochten dansen in het buurtgebouw, lieten ze zich geen 2 keer zeggen. Dansen met doeken die vleugels worden en dansen met bloemen om het belang van bijen te verkennen.

In groep 3 en 4 werd op het digibord door Carlien Oldenkamp van de imkervereniging Oldenzaal e.o. een verhaal verteld over honingbijen en solitaire bijen. Na deze vertelling maakten de kinderen o.l.v. Marianne Hutten van Hofpower zaaibommetjes van kleipoeder, bloemzaden en zand. Zaaibommetjes zijn bedoeld om weg te gooien, te droppen in de tuin of in de natuur en daar komen bloemen uit. Goed voor bijen en vlinders!

Jetty Dorrestein (www.hofvoordesteenuil.nl) vertelde in de bovenbouw over Steenuilen. Zonder biodiversiteit geen steenuilen, immers ze hebben een gevarieerd menu en als er niet voldoende eten voor ze is kunnen ze in de Hof van Twente niet meer leven. Bovenbouwleerlingen kan je uitleggen dat naast voedsel, ook schuil- en woonplekjes in `rommelhoekjes’ op boerenerven belangrijk zijn voor steenuilen.

Tonnie Blanken van Hofvogels (www.hofvogels.nl) timmerde na deze lezing, met 4 kinderen een steenuilenkast in elkaar. Daarna gingen ze naar buiten om een geschikte plaats voor deze kast aan een boom te zoeken. De andere kinderen uit deze groep gingen aan de slag met steenuilenmaskers en steen-uiltjes (van een steen een uiltje maken door er op te tekenen met acrylstiften). Aan het eind van de ochtend kwam iedereen bij elkaar om de steenuilenkast te bekijken. Er zit een ruimte voorin de kast om te voorkomen dat steenmarters erin kunnen kruipen. Terwijl de leerlingen de trap vast houden, klom Tonnie Blanken naar boven om de steenuilenkast zorgvuldig aan de boom vast te maken.

Met de vliegopening op het noordoosten gericht, is het nu hopen dat een steenuiltje dit een geschikte huurwoning vindt. Als blijkt dat deze steenuilenkast bewoond gaat worden, krijgen de leerlingen van de Brookschole een webcam, om het gezinsleven van steenuilen te kunnen volgen via het digibord. Natuurlijk hebben we ook nog even de nieuwe waterspeelplaats op het schoolplein bewonderd. Fijn om te zien dat ze op de Brookschole aandacht geven aan natuurlijk buiten spelen!

 

 

In het schooljaar 2020 is er in april weer een educatief aanbod via Hofpower voor de basisscholen in de Hof van Twente. In september 2019 kunnen de scholen intekenen voor gastlessen biodiversiteit, afval, voedselverspilling, water, energie en duurzaam vervoer (zeepkistenrace)Wil je meer weten over het educatieaanbod van Hofpower en het werk van de Groene Loper? Kijk op www.hofpower.nl of www.groeneloperhofvantwente.nl