We duiken in de recente geschiedenis en komen uit op 3 mei van dit jaar. In Markelo is een plank uit een kerkuilenkast gevallen waardoor een 1e legsel jammerlijk verongelukte. De grote vraag was toen: Komt er alsnog een nieuw broedsel? Het is 1 augustus en we hebben een spannende avond voor de boeg. Na een voorzichtige klim naar de nestkast in de schuur constateert de erfeigenaar eerst dat er op de zolder ook holenduiven actief zijn.  Maar wij komen voor de kerkuilen die in de kast nestelen.

Bij  het openen van de nestkast worden tot grote opluchting twee jonge en gezonde pullen aangetroffen. De kerkuilen hebben dus alsnog gebroed en nog wel in de onfortuinlijke maar gerepareerde nestkast. Kort na het drama met de kapotte kast werd door de erfeigenaar gezien dat de twee adulte uilen met elkaar zaten te ‘snavelen’  wat  hoop gaf op een tweede broedpoging en dus met als resultaat dit tweede broedsel. Beide pullen werden door ringer Kees niet alleen geringd en geregistreerd. Ook werden allerhande biometrische gegevens vastgelegd zoals gewicht en vleugellengte.

Pul 1: 223 gram, vleugellengte 175 mm, leeftijd 38 dagen, gevorderd masker

Pul 2: 355 gram, vleugellengte 140 mm, leeftijd 31 dagen, minder gevorderd masker

Pul 2 was jonger maar wel zwaarder. Het leeftijdsverschil is relatief groot daar er normaal twee dagen verschil is tussen de nestjongen. Na het ringen is ons werk niet voor niets geweest; een laat broedresultaat wat er mag zijn. Moeder Natuur blijft ons verbazen.

Off the record:

Heb ik al gezegd dat dit een spannende avond was? Met name voor de redactie fotograaf die de adulte kerkuilen op de plaats wilde vastleggen. Dit behoeft enige afstemming. De redactie-fotograaf staat buiten bij de uitvliegopening van de schuur te wachten op het teken dat binnen de nestkast wordt geopend . Moeder vliegt uit. Ze komt eraan, zegt Kees tegen Carol. Nét daarvoor ziet Eric een witgele flard die geen geluid maakt maar wel vliegt. En daar gaat het om: er is geen enkel medium dat op kan tegen het echte veldwerk. Een vogel zien en (niet) horen vliegen is echt Stealth.