Als trotse eigenaar van een eerste broedsel van steenuilen zag een kasthouder in Deldenerbroek dit broedsel bedreigd worden door zijn huiskat Sam. Vol trots vertelde de kasthouder aan een ieder die het maar  horen wilde, dat er voor het eerst vijf jonge steenuilen op zijn erf waren geboren. Helaas dacht Sam de huiskat er ook zo over, maar met een andere reden.

Na in het weekend de nestkast in de ochtend nog even gecontroleerd te hebben, werd de kasthouder in de avond gealarmeerd door een luidruchtig en angstig roepende steenuil. Het bleek dat Sam hoog op het deksel van de nestkast zat en grote interesse had voor de inhoud van de nestkast. Daar de nestkast hoog in een boom was geplaatst, moest er een ladder en een stok aan te pas komen om Sam van de kast te krijgen. Eind van het liedje: Kasthouder kwaad op Sam en Sam op de kasthouder.

De hoop dat Sam zijn lesje had geleerd bleek echter al snel een misrekening. Bij Sam was zijn natuurlijke instinct sterker dan de boze blikken van de baas en de dag daarop zat Sam gewoon weer op de kast.

Om verder onheil te voorkomen schafte de kasthouder zich twee anti krabkappen voor grote honden aan en bond deze om de stam van de boom in de hoop dat dit voldoende was om Sam uit de boom te houden.

Huiskatten vormen naast boom- en steenmarters een bedreiging voor jong geboren uilen. Boom- en steenmarters zijn in staat gebleken een nestkast binnen te dringen en broedsels en adulte uilen te vermoorden en/of nestkasten leeg te roven. Huiskatten vormen vooral een plaag voor de jonge steenuilen nadat deze de nestkast hebben verlaten en nog enkele dagen rond op het erf verblijven.  Het plaatsen van marterveilige nestkasten en verstopplekken op een erf helpen.

 

 

Mogelijk heeft de kasthouder met de anti krabkappen een nieuwe en effectieve manier gevonden om marters en huiskatten te weren. We houden het in de gaten.