Het was een druk seizoen voor onze timmerploeg. Ondanks dat ze al eerder veel oude en versleten nestkasten hadden vernieuwd, bleken er toch nog veel aan vervanging toe te zijn. Gelukkig was onze timmerploeg daarop voorbereid en had al een groot aantal kasten in voorraad gemaakt. In een periode van vier weekenden werden deze grotendeels in de Hof van Twente geplaatst. Een laatste resterende ‘bestellingen’ moest echter alsnog in allerijl worden gemaakt en opgehangen. 

Ook moesten er insectenhotels worden gemaakt, die voor het vullen met nestmateriaal worden doorverkocht aan de Reggetuin in Goor. Daar worden onze  insectenhotels door vrijwilligers van de Reggetuin gevuld en verder afgewerkt tot een zeer succesvol insectenhotel. Eén van de uiteindelijke kopers sprak zelfs over een  ‘insectenkasteel ‘ Er zijn al meerdere van deze insectenhotels in onze gemeente geplaatst en volop in gebruik genomen door bijen en andere insecten.

Verder hadden we nog een bestelling voor het leveren van 24 spreeuwenkasten van een Golfclub uit Almere. Er was haast met de levering en Wim Jager, de Kast’n Keal belast met de planning, stond onder grote druk om aan al het benodigde materiaal te komen en alles te coördineren. Dankzij een schenking van hout door de familie Reef van houthandel RTT uit Goor en metalen plaatjes voor bescherming van de invliegopening door Doeschot BV uit Hengevelde konden we de nestkasten goedkoop produceren en levert de verkoop een extra bijdrage op voor onze stichting. Het produceren van 24 nestkasten vergt veel voorbereiding. Deze werd door Wim Jager en Alfons Weernink voor hun rekening  genomen. Om de kasten te assembleren en te lakken was het volledige Kast’n Keals team aanwezig met daarboven nog jeugdige ondersteuning van Siem Pierik en Siem Kruse.

Het spreekwoord ‘vele handen maken veel gezelligheid klopt, maar maken ook licht werk’ De 24 kasten zijn inmiddels al bij de golfclub en worden opgehangen om de emelten in de ‘greens’ van de golfbaan te bestrijden. We zijn benieuwd naar de resultaten. Met dit timmerwerk sloten we het winterseizoen af en gaan ons voorbereiden op het broedseizoen. We hopen het hele team, inclusief de junioren, in het najaar in goede gezondheid weer te zien.