Vandaag, 26 maart werd in Hengevelde het eerste bosuiltje geringd. Net op tijd, want zijn broertjes en zusjes waren een dag eerder al uitgevlogen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren broeden de bosuilen in  de Hof van Twente volop. Vrijwilligers van de stichting Hofvogels gingen vorige week op pad om de nestkasten te controleren en werden verrast door de vele broedsels die ze aantroffen en zelfs in één nestkast al drie jongen. Gezien de groei van deze takkelingen zelfs al meerdere weken oud en rijp om geringd te worden.

Vandaag was het dan zover. De eerste ringronde van 2021. De verantwoordelijke controleurs van Hofvogels in en om Hengevelde, de gebroeders Vehof, hadden voor deze klus ringer Peter van den Akker ingeschakeld. Bij het uit de nestkast halen van de te ringen jongen bleek jammer genoeg dat twee van drie uiltjes al waren uitgevlogen. Het overgebleven gezonde en tegenstribbelde jong werd daarna vakkundig door Peter geringd en weer terug gezet in de nestkast met de wetenschap dat hij vanavond of morgenavond ook als takkeling de weide wereld in zal trekken.  Takkelingen of uitgevlogen jonge bosuilen blijven zeker nog een aantal weken in de buurt van de nestkast rondhangen en worden hierbij gevoerd door de ouders die de hele tijd in de buurt aanwezig blijven en de jongen van muizen voorzien.  Toen Peter zijn ringgegevens van 2020 raadpleegde, bleek dat de bosuilen dit jaar vroeg aan de leg zijn geslagen.  In 202 werden de 1e bosuilen pas begin april geringd.

 

 

Leuke bijkomstigheid was de ontdekking dat in een andere nestkast naast drie eieren van de bosuil ook een gestempeld kippenei lag.  Vermoedelijk het werk van een marter. Marters leggen wel vaker voedselreserves aan in nestkasten van steenuilen. In het verleden werden er naast eendeneieren en golfballetjes ook kippendelen en dergelijke in nestkasten aangetroffen. Gevreesd moet worden dat dit broedsel zal mislukken.