Voor de stichting Hofvogels is dit jaar het jaar van de zwaluwen. Wij hebben een tweetal nieuwe projecten gestart om te onderzoeken hoe het met de verschillende zwaluwsoorten gaat. Huis- en boerenzwaluw hebben het moeilijk en staan fors onder druk als gevolg van een toenemende vermindering van het aantal natuurlijke broedlokacties en verdwijning van hun natuurlijke leefomgeving.

Voor het buitengebied van de Hof van Twente gaan we dit jaar de huis- en boerenzwaluwen in beeld brengen. We hebben al een oproep gedaan aan al onze kasthouders (veelal in het buitengebied) om nestlocaties en broedgevallen van deze zwaluwsoorten te melden, maar we vermoeden dat we nog lang niet alle locaties gemeld hebben gekregen.

Voorlopig gaat Hofvogels gedurende de komende drie jaar tellingen doen naar het aantal nestplaatsen van de huis- en boerenzwaluw in zicht te krijgen. Hiervoor heeft zich een 8-tal vrijwilligers gemeld die deze tellingen gaan uitvoeren. Afgelopen dinsdagavond, 6 juni, hebben zij een instructieavond bijgewoond om de telling goed uit te kunnen voeren. Daarnaast kunnen deze vrijwilligers nu ook mensen adviseren hoe zij de verschillende zwaluwsoorten kunnen ondersteunen. De komende weken zullen de vrijwilligers alvast de 27 adressen die wij nu kennen gaan bezoeken, maar tevens op zoek gaan naar kolonies huis- en boerenzwaluwen die ons nog niet gemeld zijn. We roepen nogmaals bewoners op om, als ze zich niet gemeld hebben, nestlocaties aan ons door te geven door dit te melden via voorzitter@hofvogels.nl. De zwaluwen verdienen onze aandacht.

Frans Kruse

Voorzitter Stichting Hofvogels.