De stichting Sovon (Stichting onderzoek vogels Nederland) heeft op initiatief van STONE (Stichting Steenuilenoverleg Nederland) een aantal projecten uitgezet in steenuilen rijke en arme gebieden om met het BMP (Broedvogel Monitoring Project) de stand van de steenuilen letterlijk in kaart te brengen. Waarom? Men heeft in vergelijking met tellingen – uit de 80’er jaren vergeleken met die van eind negentiger jaren – een halvering van het bestand steenuilen gezien. Om oorzaak en gevolg te kunnen meten werd het scanproject opgezet, maar wat houdt het scannen in?

Met een tablet en de Avimap app( de app waarmee je in het veld je vogeltellingen live invoert)wordt op vooraf vastgestelde plaatsen de territoriumroep van het mannetje via een speakertje uitgezonden. De reactie op dit geluid kan dan in de app via GPS op de kaart worden aangegeven. Het tijdstip, de plaats en het aantal reacties kunnen zo vastgelegd worden. De scanperiode loopt van medio februari tot medio april, afhankelijk van de weersomstandigheden en of het voorjaar vroeg of laat is.

Voor Hofvogels zijn een drietal gebieden geselecteerd, waarvan het Hazendam/Diepenheim er één van is. Wim Kleijn en Henk Maatman startten in 2018 met het scannen en nu na 3 jaar kunnen we voorzichtig een balans opmaken of met dit project de “steenuilendichtheid” in dit gebied er goed voorstaat.

Wat zijn de bevindingen tot nu toe en hoe is de situatie met betrekking tot de steenuilen nu in dit gebied?

De groep Hofvogels/Diepenheim controleert in dit gebied 2 kasten waarin steenuilen broeden. Hiervan is er één die elk jaar succesvol is en de andere kast met wisselend succes. Ook is er een nestkast met een paartje dat, zoals dit jaar bleek “in eigen beheer” is. Dus er zijn volgens ons naar schatting 2-3 koppels steenuilen in het gebied aanwezig. Een beperkt  aantal, terwijl het gebied wel een gunstige biotoop is: coulisselandschap met van oorsprong kleinschalige boerderijen die nu niet meer als zodanig functioneren. Er zijn in 2019  drie extra nestkasten voor de steenuil geplaatst

Er waren de volgende reacties tijdens de 3 scanrondes:

in 2018 waren er : 1,2,1 reacties

in 2019 waren er : 2,2,1 en

in 2020 waren er : 4,5,10 reacties!

 

We hebben ervaren dat het weer een sterk bepalende factor is voor de draagbaarheid van het geluid.

Wind, kou en verkeerslawaai zijn ongunstige factoren. De score van 10 in 2020 is een absolute topper met op 2 plaatsen dubbele reacties. De reacties komen vaak uit dezelfde richting, een duidelijk teken van een territorium. Maar de laatste score was waarschijnlijk zo goed door heel zacht en windstil weer met weinig verkeer op de N346 t.g.v. de Corona crisis. We weten eigenlijk zeker dat er in die laatste ronde 8 verschillende reacties waren en op 2 een dubbele reactie. Ook zijn de verschillen tussen de uiltjes te horen. De ene had een bijzondere piep, misschien wat “verkouden”. De andere weer een veel lagere toon dan de standaard territorium roep.

Het grote aantal geeft weer dat het met de uilenstand in dit gebied goed zit. De zachte winter en de droge zomers – met veel uitvliegende jonge uilen – zijn gunstige factoren geweest. De laatste jaren hebben we in dit gebied het aantal marterbestendige kasten uitgebreid, maar het duurt altijd even voordat er broedsucces is. We kunnen al wel stellen dat het aantal steenuilen sterk herstellend is en misschien wel op niveau van de 80’er jaren!