In navolging tot de gemeentelijke begraafplaats in Goor plaatste de stichting Hofvogels onlangs in opdracht van de gemeente Hof van Twente ook insectenhotels op de begraafplaatsen in Delden, Diepenheim en Markelo. Met het plaatsen van de insectenhotels en meerdere nestkasten voor vogelsoorten en vleermuizen wordt verder geïnvesteerd in de uitbreiding van de diversiteit op deze begraafplaatsen.

Met het plaatsen van de insectenhotels besteedt Hofvogels aandacht aan het grote verlies van insecten en insectensoorten. Een verlies dat in toenemende mate zorgen baart. Insecten, waaronder wilde bijen en hommels, staan aan de basis van onze voedselproductie omdat zij zorgen voor de noodzakelijke bestuiving van gewassen. Daarnaast zijn zij belangrijk bij de natuurlijke bestrijding van plagen als de buxusmot en de eikenprocessierups. Ten slotte zijn vogels sterk afhankelijk van insecten. Insecten vormen een belangrijke voedselbron voor vogels en andere diersoorten die in toenemende mate onder druk komen te staan. Veel van deze soorten zijn al uit ons landschap verdwenen of dreigen te verdwijnen als gevolg van het enorme verlies aan deze insecten(soorten). Oorzaken voor de toenemende afname van insecten wordt mede geweten aan het gebruik bestrijdingsmiddelen en een geleidelijke afname van voor het landschap en de natuur belangrijke landschapselementen.

Hofvogels ontwikkelde de insectenhotels samen met de Groene Loper Hof van Twente en de stichting Stadslandbouw Goor. De inzet van insectenhotels kan wezenlijk bijdragen om de biodiversiteit te verhogen, mits zij worden geplaatst in een groene omgeving met bloeiende planten, en bloemen. De gemeente investeerde in het kader van ‘NatuurVoorElkaar’ in een meer groene en diverse beplanting op de begraafplaatsen.