Ervaringen opgedaan tijdens de samenwerking met de Stichting Hofvogels

met en door Jan Boink en Stefan ten Dam

In het voorjaar 2019 ontstond bij de families Boink en ten Dam uit Diepenheim het idee om ons erf meer natuurvriendelijk in te richten en zodoende een beter leefklimaat voor vogels, waaronder de kerkuil, te realiseren op ons achter de woning gelegen erf. In het verleden heeft de kerkuil gebruik gemaakt van de kapschuur (dichtbij de -voormalige- boerderij) als onderkomen. IVN Diepenheim plaatste toen al eens een uilenkast. De kerkuil heeft deze toen wel als onderkomen gebruikt maar nooit als nestgelegenheid.

Begin 2019 namen wij contact op met de Stichting Hofvogels, waarvan ons bekend was dat zij investeerden in de aanleg van zogenaamde natuurerven en hiervoor advies en financiële mogelijkheden aanboden. Onder andere om middels een erfadvies de mogelijkheden te inventariseren om ons erf van de boerderij van circa 0.6 Ha meer natuurvriendelijk in te richten en zodoende aantrekkelijk te maken voor de verschillende vogelsoorten. Na een 1e inventarisatie volgde een 2e bezoek, waaraan ook een veldmedewerker van Landschap Overijssel deelnam. Deze maakte uiteindelijk een erfinrichtingsplan + bijbehorende plantlijst, dat in overeenstemming was met hetgeen wij met ons erf wilden.

Zo werd bijvoorbeeld besloten de al aanwezige houtwal aan de oostzijde te verzwaren en aan de zuidzijde een nieuwe houtwal aan te leggen. Een houtwal bestaande uit verschillende struiken, waaronder Gelderseroos, Krent, Vlier, Kardinaalsmuts enz.  In februari 2020 konden wij het benodigde plantmateriaal, wat bestond uit een aantal hoogstamfruitbomen, diverse soorten bosplantsoen en verder beuk en haagbeuk voor het aanleggen van enkele hagen, ophalen bij het hoveniersbedrijf waar de bestelling was geplaatst.

 

 

 

Jan heeft zich toen in februari/maart beziggehouden met de inplant van alle materialen. Liever hadden we het eerder geplant, maar het kon niet eerder worden geleverd. Achteraf maar goed ook, want er bevinden zich talrijke konijnen op de plek waar het bosplantsoen werd geplant,  die toch wel wat schade aan het ingeplante plantmateriaal hebben aangebracht. Verder is in een hoek van het weiland ruim 100 m2 geploegd en is er een veldbloemenmengsel ingezaaid, goed voor bijen en vlinders. In de winter 2019/2020 is een uilenkast voor de kerkuil geplaatst in de kapschuur. Tot op dit moment is er in de kast nog geen kerkuil aangetroffen. Wel houtduiven. Er is één jong grootgebracht.

 

 

 

 

 

Met behulp van de Stichting Hofvogels proberen wij een aantrekkelijker leefklimaat voor vogelsoorten, waaronder de kerkuil te creëren. In voorgaande jaren hadden we al eerder e.e.a. al gedaan met de aanplant van enige hoogstamfruitbomen, aanleg van een deel van de houtwal en aanleg van een voedselbos. Op deze manier proberen wij wat te doen aan de biodiversiteit.

Jan Boink

Stefan ten Dam