Een kasthouder uit Stokkum meldde in de 2e week van augustus aan het secretariaat van de Stichting Hofvogels  dat er jonge kerkuilen op zijn erf waren geboren. Niet alleen vond hij veren van de kerkuil onder een op zijn erf opgehangen kerkuilenkast, maar ook hoorde hij regelmatig gesis en gestommel in de nestkast. Een verrassende en onverwachte melding. Niet alleen omdat tijdens eerdere kastcontroles in juni bleek dat de nestkast niet bewoond was, maar al meerdere jaren daarvoor leeg stond.

Nadat enkele dagen daarna vier volvette jonge kerkuilen van circa vier tot vijf weken oud onder het toeziende oog van de erfbewoner en zijn gezin werden geringd door één van de ringers van Hofvogels, werd gedurende een maand ( 7 augustus – 9 september) een zogenaamde wild life camera bij de nestkast opgehangen. De wild camera gaf een interessante kijk op het voedselpatroon van de kerkuil en het gedrag van de jonge kerkuilen bij de nestkast. Opvallend was de toenemende frequentie, waarmee het ouderpaar de verschillende en toenemende en onvoorstelbare hoeveelheid muizensoorten in het verloop van deze periode aansleepten. Uiteraard in beginsel tijdens de nachtelijke uren, maar in het verloop van die tijd meer verspreid over de nacht. Ook leuk was te zien, dat de wijze van voeden gedurende die periode veranderde. Daar waar in beginsel het voedsel in de nestkast werd aangereikt, rukten de gulzige jongen later in de tijd met veel gekrijs de muizen letterlijk en figuurlijk uit de bek van de adulte kerkuilen, voordat deze bij de opening van de nestkast konden komen. De prooien werden hierbij in één keer in zijn geheel naar binnen gewerkt. De opnamen in de september periode gaven een inkijkje in het gedrag van de jonge kerkuilen, vlak voordat zij zouden uitvliegen. De vliegoefeningen alsmede het bewegen van de kop waren hierbij opvallende verschijnselen.

De geboorte van deze jonge kerkuilen was gezien de late tijd van het jaar opvallend, maar niet op zich zelf staande. Dit jaar werden, in vergelijk met voorgaande jaren, meerdere late broedsels in augustus gemeld. Nadat de kerkuilen begin 2021 werden getroffen door een langere vorst- sneeuwperiode met vele uitgehongerde en dode kerkuilen, herstelde de populatie later in het jaar enigszins.

Filmpje: