Tijdens de 13e Nationale Tuinvogeltelling, die medio januari 2016 plaats vond bleek wederom dat de huismus lijstaanvoerder was. Wat dit jaar opviel was dat de spreeuw buiten de top 10 viel, de keep veelvuldig werd geteld en de halsbandparkiet aan een opmars bezig is.

Aan deze door de Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland georganiseerde jaarlijkse Tuinvogeltelling namen dit jaar 53.000 mensen deel. Er werden in totaal 41.873 tellingen ingestuurd en 937.892 vogels geteld. Ook dit jaar staat de huismus weer op één, net als in voorgaande jaren. De koolmees en merel maken de top-3 compleet. De spreeuw eindigde dit jaar voor het eerst sinds de start van de Tuinvogeltelling buiten de top-10. Dat beeld komt overeen met andere onderzoek, waaruit bleek dat het aantal spreeuwen, dat in ons land broedt de afgelopen 20 jaar met 40% is afgenomen. Dit jaar werden er ook veel kepen geteld, ruim twee keer zoveel als afgelopen jaar.

bron: vogelbescherming.nlDSC_8245