Gedurende de afgelopen winterperiode ging de knotploeg van IVN Diepenheim weer vijf zaterdagen  op pad voor hun jaarlijkse knotronde. Hierbij werden in het kader van onderhoud weer een groot aantal knotwilgen gekortwiekt. Knotwilgen vormen een belangrijke schakel in onze natuur. Zonder dit knotten zou deze karakteristieke boom uit ons landschap verdwijnen.

Het aantal insectensoorten in en op knotwilgen is hoger dan op enige andere boomsoort. Ook bieden knotwilgen door hun dichte beschutte kruin en hun vaak holle stam veel nest- en schuilgelegenheid voor allerlei diersoorten zoals: vogels, wilde eenden, muizen, marters en vleermuizen. Ook de steenuil voelt zich hier van nature thuis. De holtes in de knotwilgen bieden optimale broedplaatsen en hij vindt er zijn voedselbronnen als muizen, insecten en kleine vogeltjes. Op dammen en langs wegkanten houden knotwilgen verder met hun uitgebreide wortels de oever vast. De afgeknipte takken worden gebruikt voor paaltjes, vlechtschermen en takkenrillen. Kortom, door de waarde voor landschap, biodiversiteit, oeverbescherming en gebruik van het hout is de knotwilg een belangrijke boomsoort.

Een knotwilg dient om de twee of drie jaar geknot te worden. De takken van de knotwilg kunnen in enkele jaren uitgroeien tot flinke stammen. Hierdoor kan de boom bij wind bezwijken door ontworteling of inscheuring. Om te voorkomen dat zoiets gebeurd, is het belangrijk dat de gegroeide takken verwijderd worden: het knotten.

IVN afdeling Diepenheim is een zeer actieve groep van vrijwilligers die zeer productief en hard werkt aan onderhoud van onze natuur. In een ruime straal rond Diepenheim wordt een breed scala aan werkzaamheden uitgevoerd. Daarmee werkt IVN Diepenheim aan een duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. IVN Diepenheim wil jong tot oud de natuur dichtbij laten beleven. We verbinden groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals biodiversiteit, gezondheid en recreatie.