Eind juli werd de 1e workshop ‘Hof voor de Steenuil’ met groot succes geïntroduceerd bij zowel de leerkrachten als de leerlingen uit de groepen 5 en 6 van de Heeckerenschool in Goor en de Openbare Basis School in Stokkum. Deze educatieve workshop is een onderdeel uit het meerjarige beschermingsplan ‘Hof voor de Steenuil’. Hierin werken de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, de IVN’s Diepenheim en Markelo, de Stichting Hofvogels en de scholen samen. Het beschermingsplan heeft tot doel de steenuil meer prominent een plaats te geven in ons Twentse landschap en zo te werken aan natuur, landschap en biodiversiteit. Educatie is één van de vier pijlers waarop het beschermingsplan drijft en richt zich middels een rijkelijk gevulde leskist en bijbehorende lesbrief onder andere op de schooljeugd uit de Hof van Twente. In deze door de IVN’s Diepenheim en Markelo en de Heeckerenschool ontwikkelde leskist is van alles te vinden over de steenuil en het belang van deze kleine uil voor het behoud van ons kleinschalige cultuurlandschap.

De leskist en bijbehorende lesbrief werd zowel door de leerkrachten als de schooljeugd enthousiast ontvangen. De kist bevat niet alleen informatie over de steenuil, maar bevat ook een opgezette steenuil, allerhande knutselmaterialen en een uitgebreide film over het leven van de steenuil. Hiermee werd op de scholen een informatiehoek ingericht. Met de aanwezige materialen kunnen allerhande activiteiten worden ontwikkeld met als doel de kinderen te informeren over het belang van natuur en natuurbehoud. Waren de kinderen al enthousiast over de leerzame power-point presentatie en de gastlessen van de vrijwilligers van de IVN’s en de Stichting Hofvogels. Dit enthousiasme nam toe tijdens de workshop uilenballenpluizen. ‘ Vrijdag gingen we braakballen pluizen. Het leek vies, maar was heel leuk! Maar het stonk wel! En nu weet ik dat ze muizen en nachtvlinders eten en meikevers en jonge vogels eten. Het was super!!!!’aldus één van de deelnemende kinderen. Niet alleen de kinderen waren enthousiast. Zo gaf één van de leerkrachten uit Stokkum aan de leskist het volgende schooljaar weer te willen gaan gebruiken.

 

De leskist met bijbehorende lesbrief wordt in het nieuwe schooljaar aangeboden aan alle basisscholen in de gemeente Hof van Twente in de hoop dat de workshops ook daar worden ingezet. Het belang om kinderen te betrekken bij de natuur, het landschap en de biodiversiteit is evident. Leerkrachten kunnen daarbij in alle gevallen terugvallen op de inzet en expertise van de vrijwilligers van de IVN,s en de Stichting Hofvogels. Geïnteresseerde scholen kunnen zich hiervoor opgeven bij Evelien Riesmeijer van de gemeente Hof van Twente (eriesmeijer@hofvantwente.nl.