Sinds kort heeft de Stichting Hofvogels een meldlijn opengesteld om inzicht te krijgen in het aantal territoria van steenuilen in de gemeente Hof van Twente. De eerste resultaten zijn bemoedigend en bevestigen de gedachte dat er meer steenuilen in de Hof van Twente zijn dan in de loop der jaren geteld.

Steeds meer erf bewoners weten de weg naar het secretariaat van de Stichting Hofvogels te vinden en melden dat zij een steenuil op hun erf hebben. Onderzoek ter plekke bevestigt soms het vermoeden van de meldster en wordt een steenuil op het erf gezien. Veelal volgt het verzoek een nestkast te plaatsen, wat echter veelal een kansloze missie is.

Broedt een steenuil op een erf elders dan in een geplaatste nestkast, dan is het paartje daar al aanwezig en is een nestkast overbodig. Het paartje broedt vooral ergens onder het dakbeschot of in een holte onder de pannen en is best tevreden met deze voor hem veilige broedplaats. Hem te bewegen een nieuw geplaatste nestkast als nieuw onderkomen te kiezen lukt niet. Afbraak van de oude schuur met de nestgelegenheid of vervanging van een dakbeschot waaronder de nestplaats zich bevindt kan hierin verandering brengen. Uiteraard geen aan te bevelen actie. Wel worden deze zogenaamde erf broedgevallen geregistreerd en gevolgd.

 

 

 

 

 

Op verzoeken een nestkast te plaatsen volgt altijd een bezoek aan een erf of locatie waar de aanvrager voorstelt een dergelijke kast te plaatsen. Niet alle erven of locaties zijn geschikt en volgt een negatief advies. Steenuilen kiezen bewust een omgeving waar zij een voldoende gevarieerd voedselaanbod, rust en veiligheid aantreffen. Met name oude erven met rommelhoekjes zijn in trek en verdienen de voorkeur en locaties vlak in de buurt van drukke verkeerswegen of erven waar in kader van muizen/ rattenbestrijding bestrijdingsmiddelen worden ingezet niet.