Met de slogan ‘Help jij de natuur ook een handje’ wil de projectgroep ‘Hof voor de Steenuil’ met de steenuil als symbool de inwoners van de Hof van Twente de komende jaren enthousiasmeren om zich in te zetten voor de natuur en het Twentse landschap. Beiden staan onder druk en behoeven onze aandacht. Planten en dieren sterven wereldwijd in rap tempo uit omdat hun ideale leefgebieden verdwijnen. Zo ook de steenuil, juist een symbool voor een rijke en gevarieerde biodiversiteit. Erfbewoners die zich willen inzetten voor de steenuil, werken indirect mee aan verrijking van natuur en landschap.

De rolbanner en bijbehorende spandoeken zullen de komende tijd worden ingezet bij informatie- en promotieactiviteiten.