IVN Afdeling Diepenheim kent een actieve werkgroep die zeer productief is en hard werkt aan natuuronderhoud. In een ruime straal rond Diepenheim wordt een breed scala aan werkzaamheden uitgevoerd. Het IVN onderhoudt i
n het buitengebied van Diepenheim ruim 800 knotwilgen. Een groep vrijwilligers trekt er jaarlijks een aantal zaterdagen in de maanden januari en februari op uit met zaag en snoeischaar. Deze activiteit sluit naadloos aan bij het project “Hof voor de steenuil”, gericht op de steenuil en het grotere doel, de biodiversiteit. Want IVN Diepenheim wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving en dat is ook het idee achter het project “Hof voor de steenuil”.

 

Biodiversiteit

Welbeschouwd is de knotwilg een wonder van biodiversiteit. Tussen de takken wemelt het van de muggen en andere insecten. Insecten trekken vogels aan, zoals spreeuwen, mezen en boerenzwaluwen. Veel vogels vinden een broedplaats in de pruik van de wilg, zeker ook de steenuil. Geplaatst aan de rand van een weiland, een poel of de oever van een sloot, vermindert de boom uitspoeling van mineralen en de wortels houden de grond van de oevers vast. In de schaduw van de pruik zoekt het vee verkoeling, maar de schaduw zorgt ook voor minder algen- en plantengroei in de sloot. Ook de vissen in de sloot profiteren van de extra beschutting en donkere schaduwplekjes

Knotwilgen worden niet elk jaar geknot. Eens in de 3 jaar is elke boom aan de beurt om te worden geknot. Daarbij kunnen alle takken van de pruik worden verwijderd, of een gedeelte. De takken die blijven staan groeien door dat uitdunnen weer sneller uit. Worden de takken er in één keer afgehaald, dan ontstaan er na de knotbeurt meer nieuwe takken die langzamer groeien. Wilgen groeien snel. Hierdoor is het hout van de wilg zacht. Kleine beschadigingen van de bast of in de oksel van de takken kunnen leiden tot rotplekken. Als hier water in blijft staan gaat het proces van rotten nog sneller en kan de boom makkelijk grote holten ontwikkelen of helemaal hol worden. Juist om deze holten is de knotwilg zo populair bij vele diersoorten, waaronder ook de steenuil. Maar de knotwilg heeft nog meer functies, zo kan de kale pruik als uitzichtpunt dienen. Uiteraard wordt er bij het knotten rekening gehouden met broedende vogels. Door vanaf januari gefaseerd te knotten – de ene boom wel, de andere niet – neemt risico op het verstoren van vogels af.

Achterliggende gedachte

Groen in de directe leefomgeving is goed voor de gezondheid van mensen en de sociale cohesie. Op steeds meer plaatsen slaan mensen de handen ineen om samen het (openbaar) groen in hun omgeving te beheren of anders vorm te geven: van natuurplek tot buurtmoestuin. Dit is goed nieuws want daardoor knapt de om
geving op, leren bewoners elkaar beter kennen en worden mensen gezonder. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor een wereld waar het ecosysteem in evenwicht is, moeten we respectvol omgaan met de natuur. Wij willen mensen laten leren van de natuur en daarmee hun leven verrijken. Wij willen dat mensen nadenken over gedrag en zo motiveren tot milieubewust handelen. Zoals hierboven al gezegd sluit deze motivatie naadloos aan bij het project “Hof voor de steenuil”. Daarom neemt IVN Diepenheim ook graag deel aan dit project. Wij blijven in de toekomst bestaande en nieuwe activiteiten uitvoeren zodat nog vele generaties na ons de mogelijkheid hebben om te genieten van de natuur.