Scannen territoria steenuilen in kader van Hof voor de Steenuil

 

Gedurende de periode 1 maart tot en met begin april gaan vrijwilligers van de Stichting Hofvogels in de avonduren op pad, om met behulp van geluidsdetectie de verblijfplaatsen van steenuilen te scannen. De vrijwilligers maken hierbij gebruik van de territoriumroep van de steenuil. Zijn er steenuilmannen in de buurt, dan zullen deze de roep beantwoorden.

 

De leefgebieden van de Steenuil staan onder druk, met als gevolg dat de Steenuil het moeilijk heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien. Met het scannen van het aantal steenuilterritoria wil de Stichting inzicht krijgen hoeveel broedparen er in een geselecteerd gebied aanwezig zijn. Indien nodig kunnen dan aanvullende maatregelen worden genomen en leefgebieden meer steenuilvriendelijk worden ingericht en/of nestkasten worden geplaatst. Tijdens de actie brengen de vrijwilligers het aantal roepende mannetjes in kaart. Onder de aanname dat elk roepend mannetje een broedpaar vertegenwoordigt, krijgen ze zo een beeld van het aantal territoria. Het belangrijkste hulpmiddel bij het inventariseren is een geluidsdrager,(veelal een mobieltje) waarmee het baltsgeluid van de Steenuil wordt afgespeeld. Een Steenuil verraadt zijn aanwezigheid door te antwoorden met een (balts)roep.

 

Steenuilen houden zich het liefst op in kleinschalige cultuurlandschappen met heggen, hagen, bomenrijen en weilanden. Liefst op erven van boerderijen, waar al een rijke en gevrieerde biotoop aanwezig is. Het scannen van de territoria zal in 1e instantie plaats vinden in drie geslecteerde gebieden, die min of meer aan deze voorwaarden voldoen en als steenuilvriendelijk worden beoordeeld, zoals rond Markvelde-Hengevelde, Deldenerbroek/Deldeneresch-Zeldam en Stokkum en wordt gecoördineerd vanuit het secretariaat van de Stichting Hofvogels secretariaat@hofvogels.nl .

 

Hof voor de steenuil, het door de gemeente Hof van Twente geïnitieerde meerjaren adoptieplan voor de steenuil, heeft tot doel de steenuil meer prominent zichtbaar in de natuur van de Hof van Twente te doen terugkeren. Hierbij werken partijen als de gemeente Hof van Twente, de IVN’s Diepenheim en Markelo, Landschap Overijssel en de Stichting Hofvogels samen met buurtschappen en bewoners van de Hof.  Het scannen van de territoria is één van de vele maatregelen die in het kader van dit plan worden uitgevoerd.