Hofvogels werkt samen met grondeigenaren in het gebied aan de Suetersweg in Bentelo aan een gebiedsplan biodiversiteit. Hofvogels wordt hierin bijgestaan door bureau Eeckhof uit Bentelo. Het is de bedoeling om in eerder instantie natuurvriendelijk ingerichte erven in het gebied te verbinden met een meer natuurvriendelijk ingerichte omgeving. Op deze wijze wordt de biodiversiteit vergroot en ontstaan er meer ideale leefomgevingen voor insecten, vogels , zoogdieren en andere plant- en kruidensoorten.

In de Hof van Twente zijn in de tussentijd meer dan 60 erven natuurvriendelijk ingericht op basis van adviezen van Hofvogels en met gebruikmaking van door de Provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente beschikbaar gestelde subsidiegelden. In het  gebied aan de Suetersweg deden 24 erfeigenaren mee aan de erfinrichtinsplannen van Hofvogels en spraken daarbij tevens de wens uit ook het tussenliggende gebied meer natuurvriendelijk in te richten . Hofvogels en Eeckhof gingen onlangs het gesprek aan met deze erfeigenaren over de invulling van het gebiedsplan.

De aanwezige erfeigenaren werden actief aan het werk gezet om zelf de prioriteiten in het gebied aan te geven. Al deze wensen worden momenteel door Eeckhof verwerkt in een concept gebiedsplan, waardoor er inzicht ontstaat in de gebiedsinvesteringen. Deze worden afgestemd met de beschikbare middelen. De hoop is dat de 1e werkzaamheden in het komende plantseizoen kunnen worden gestart.

Alle informatie over de ontwikkelingen rond de Suetersweg is te vinden op https://www.hofvogels.nl/suetersweg/