De Stichting Hofvogels presenteerde zich gisteren, 7 februari, uitgebreid en met succes aan de vele ‘Vrienden van Twickel’ in het Hoogspel te Delden. Naast een uitgebreide power point presentatie konden de circa 75 aanwezige vrienden zich uitgebreid door vrijwilligers van de Stichting laten informeren over de verschillende soorten nestkasten, ingebouwde marterbeveiligingen, camerasystemen enzovoorts. Vrijwilligers van de Stichting hadden hiervoor een ruim assortiment van nestkasten, camerasystemen en documentatie meegenomen. Ook werd de meegebrachte leskist gepresenteerd en werd aandacht besteed aan het educatieve deel van het beschermingsplan ‘Hof voor de Steenuil’ door IVN vrijwilliger  Henkjan Kempener.

 

 

 

 

Frans Kruse, voorzitter van de Stichting Hofvogels, opende de avond met een uitgebreide presentatie over de Stichting Hofvogels en de verschillende activiteiten die tijdens de opeenvolgende periodes van het uilenbroedseizoen plaats vonden. Hierbij benadrukte hij het belang van de werkzaamheden van de Stichting in relatie met onderhoud en beheer van natuur, landschap en biodiversiteit. Han Roordink nam het tweede deel van de presentatie voor zijn  rekening. Deze was geheel gewijd aan het beschermingsplan ‘Hof voor de Steenuil ‘waarin de gemeente, Landschap Overijssel, IVN’s en scholen nauw met elkaar samenwerken aan biodiversiteit.

 

 

 

 

 

De Stichting was gisteren aanwezig als tegenprestatie voor een  gulle donatie, waarmee de Vrienden onze Stichting in 2017 ondersteunden. Tijdens de pauze gaven enkele Vrienden zich op voor plaatsing van een nestkast op het erf en als potentiële vrijwilliger voor onze Stichting. Dat de avond een succes was bleek wel uit de vele positieve reacties en belangstelling voor het wel en wee van de uilen. Als afsluiter van de avond liet Fons Vehof van de Stichting meermaals de territoriumkreet van de steenuil door de zaal schallen.