Michel Walhof van het familiebedrijf Aqua+  uit Goor ontving woensdag 7 april uit handen van Frans Kruse, voorzitter van de Stichting Hofvogels, als dank voor zijn financiële bijdrage een nestkast voor de steenuil. Met de donatie sprak Michel Walhof niet alleen zijn waardering uit voor de inzet van Hofvogels voor behoud en herstel van de natuur, het landschap en biodiversiteit maar benadrukte ook zijn eigen voorliefde voor de natuur en alles wat daarin leeft.

Tijdens het in ontvangst nemen van nestkast vertelde Michel Walhof over zijn grote voorliefde voor de natuur en het grote belang dat hij hecht aan een gezonde en gevarieerde biodiversiteit. Zo zaaide hij onlangs een achter zijn bedrijfspand gelegen weiland in met een bloemmengsel, plantte nieuwe bomen en legde hij een Wadi aan voor een meer natuurlijke en diverse inrichting van het weiland. Daarbij creëerde hij tevens een voor de steenuil geschikte biotoop en hoopt dan ook dat de steenuil de nieuwe nestkast in de nabije toekomst zal vinden en gaan bezetten.

Hofvogels is voor de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van giften en donaties. De donatie van Aqua+ stelt Hofvogels in staat om het komende jaar wederom een groot aantal nieuwe nestkasten voor steenuilen, kerkuilen en bosuilen in onze gemeente te plaatsen en verdere investeringen te doen op gebied van voorlichting en advies.

De Stichting Hofvogels zet zich met haar 50 vrijwilligers gemeente breed actief in voor behoud en herstel van de natuur, het landschap en de biodiversiteit in de Hof van Twente. Hofvogels acteert vanuit het belang van zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten en richt zich met succes op de inrichting van zogenaamde ‘natuurerven’. Daarnaast initieert en begeleidt de stichting buurtcollectieven die zich willen inzetten voor een meer biodiverse woon- en leefomgeving waarin het behoud en herstel van belangrijke landschapselementen een belangrijk item is.

Met het aanbieden van de nestkast voor de steenuil benadrukte Frans Kruse het belang van een rijke en gevarieerde biodiversiteit voor het behoud van de vele kwetsbare en bedreigde plant- en diersoorten. Insecten vormen een belangrijk onderdeel van het voedselpatroon van de steenuil. Insecten die steeds in mindere mate voorkomen als gevolg van een onvoldoende rijke en gevarieerde biodiversiteit.