Stichting Hofvogels heeft de uitgangspunten van de Groene Loper omarmt en gaat mee werken om dit ‘groene’ initiatief in de gemeente Hof van Twente mede inhoud te geven. In de gemeente Hof van Twente bruist het van allerhande initiatieven en activiteiten die in het teken staan van biodiversiteit, vergroening en duurzaamheid. Door samenwerking, verbinding en kruisbestuiving worden in de Groene Loper alle aanwezige kennis en kunde gebundeld en gedeeld met als doel nieuwe ideeën en initiatieven te genereren en stappen te zetten in de ontwikkeling, het vorm geven en uitrollen van de in de Groene Loper te initiëren groene en duurzame plannen en initiatieven

In de GRoene Loper worden publieke en private initiatieven gebundeld die in het teken staan van biodiversiteit en duurzaamheid met als doel samenwerking, verbinding en kruisbestuiving te creëren en inzet te generen op deze thema’s in een groener wordende gemeente Hof van Twente.

De Groene Loper

  • Is een nieuwe beweging om groene en duurzame initiatieven en activiteiten in de Hof van Twente te bundelen, hiervoor ruimte en bekendheid te creëren en kennis, vaardigheden en talent te ontdekken, te bundelen en te benutten.
    • gaat uit van bestaande kennis en wil het wiel niet opnieuw uitvinden. Hierdoor bespaart het energie, wordt de gezamenlijke inzet kansrijker en wordt de drempel voor partijen om aan te sluiten verlaagd;
    • zoekt naar nieuwe manieren om de zichtbaarheid van alle bestaande initiatieven en activiteiten te vergroten, te bundelen en draagvlak en draagkracht te creëren voor haar groene initiatieven. Hiervoor organiseert het op 14 oktober een grootse manifestatie in en om het gemeentehuis;
  • Is tevens een werkgroep, die alle groene en duurzame initiatieven in de Hof van Twente met elkaar verbindt, partijen bij elkaar brengt en ruimte creëert voor creativiteit, innovatie en ontwikkeling. De Groene Loper begeeft zich daarvoor ten slotte buiten de gebaande paden en zoekt de grenzen van de mogelijkheden op;

Stichting Hofvogels

Binnen de Stichting Hofvogels staan passie, kennis en creativiteit reeds in dienst van het doel om samen met bewoners en ondernemers te werken aan de natuur, het Twentse landschap en de biodiversiteit in de gemeente Hof van Twente en genereert het zodoende HofKracht. De Stichting richt zich hierbij onder andere op verbetering van de leefgebieden van inheemse broedvogel- en uilensoorten en dient daarbij gelijktijdig de belangen van de inwoners van deze gemeente. Ook zij zijn immers gebaat bij een rijk en divers landschap waar deze vogelsoorten van afhankelijk zijn voor hun voortbestaan. Ook de mens gedijt in een dergelijke omgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Trekkers

Marianne Hutten www.loduon.nl en Ina van de Riet www.ateliergein.nl zijn de enthousiaste trekkers van de Groene Loper en worden daarbij gefaciliteerd door de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel. Heeft u een groen hart of groene ideeën en affiniteit met natuur en landschap sluit u zich dan aan en meldt u aan op info@wesselserve.nl

 

Voor verdere informatie zie: www.hofkracht.nl