De Stichting Hofvogels ringt jaarlijks een honderdtal jong geboren steen- en kerkuilen. Het ringen van de jonggeboren vogels is aan kwaliteitseisen gebonden. Adspirant ringers dienen eerst een tijdje onder toezicht van een ervaren ringer of mentor mee te lopen om het vak te leren. DE volgende stap is het afleggen van een examen om als gediplomeerd ringer door het leven te gaan. Ruud de Koning en Peter van den Akker legden recent hun ringexamen onder toezicht van onafhankelijke ervaren gediplomeerde ringers af en ontvingen daarvoor van het Vogeltrekstation een ringmachtiging. Naast Kees Visser, Leonard Rouhof en Henri Bouwmeester beschikt Hofvogels nu over vijf gediplomeerde ringers.

Henri Bouwmeester, een ervaren ringer, trad sinds 2017 op als mentor van beide toenmalige aspiranten. Om het examen te mogen doen was eerst een tussenevaluatie nodig die door Ben Nijeboer uit Rijssen werd afgenomen. Dit gebeurde op 13 mei waarbij Ben toezag op het ringen van jonge slechtvalken op de TV-toren te Markelo. Beide jongen bleken mannetjes te zijn. Ben heeft verslag gemaakt van de wijze waarop het ringen en opnemen van de biometrische gegevens (vleugelmaten en gewicht) werden uitgevoerd.

                                       Groepsfoto op de 22-ste verdieping van de TV-toren te Markelo bij de tussenevaluatie: van links naar rechts Jan Meijerink, Ineke Kerkhoff, Ben Nijeboer, Ruud de                                             Koning en Peter van den Akker. (Foto: Mirjam Bak)

Na de tussenevaluatie deden Ruud en Peter eerst een theorie-examen en daarna het praktijkexamen. Peter deed dit laatste onderdeel bij Mary Mombarg uit Warnsveld, welke alle ringactiviteiten van uilen en roofvogels in het gebied Lochem – Zutphen coördineert.  Omdat alle steenuilen al geringd waren resteerden alleen nog torenvalken om het ringen, sexen en meten van maten door Peter te demonstreren. Ruud deed examen bij Gerard Muskens in het Reichswald met sperwers. Voor Ruud was dit een nieuwe ervaring. Hij had nog nooit een sperwer in handen gehad en moest voor hem nieuwe maten afnemen zoals de lengte van de 8-ste slagpen en de klauwen.

                                                                                 De verrichtingen van Ruud worden tijdens zijn examen nauwlettend in de gaten gehouden ( foto Miriam Bak)

Het vinden van sperwernesten is een stuk moeilijker dan de nesten van uilen, omdat de laatsten bijna altijd in nestkasten zitten. Sperwernesten worden veelal aangetroffen in de top van dennenbomen en pas gevonden na intensief speurwerk in dichtbeboste dennenbossen. In 1e instantie wordt gezocht naar de uitwerpselen van de sperwers op de grond. Er werden tijdens Ruuds examen 3 nesten met in totaal 12 jonge sperwers geringd De jonge sperwers werden door examinator Gerard Muskens uit de nesten gehaald. Hiervoor was wel het nodige klimwerk nodig.

                                                                                                          Een door Ruud geringde Sperwer in het Reichswald (Foto Mirjam Bak).

Buiten dat het examen door Ruud  goed werd afgelegd was het  voor hem en zijn vrouw Miriam een geweldige leerzame en enerverende middag