Frans Kruse, voorzitter van de Stichting Hofvogels en vrijwilligster Mirjam Bak zijn onlangs gestart met een imkercursus. Het gaat niet goed gaat met de bijen. Ruim de helft van de bijna 360 bijensoorten wordt momenteel bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Frans Kruse en Mirjam Bak leveren op eigenwijze een bijdrage aan het bijenprobleem. Het is de bedoeling om na de cursus eigen bijenvolken te gaan houden op het erf van onze voorzitter. Het is voor beiden wel even wennen aan zo’n imkerpak. Volgend jaar hopen ze op een aantal potten eigen ‘Hofvogel’ honing?

In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt onder de titel ‘wat zoemt er in jouw achtertuin’ de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen. Zie voor verdere informatie www.nederlandzoemt.nl