Onlangs presenteerde de Stichting Hofvogels een korte evaluatie van het succesvolle project Hof voor de Steenuil voor de samenwerkende partners, waaronder de gemeente, de Provincie Overijssel en Landschap Overijssel. De gemeente werd onder andere vertegenwoordigd door wethouder Meulenkamp, terwijl voor de provincie een beleidsmedewerker Eenheid Landbouw, Natuur en Landschap aanwezig was. Michiel Poolman en Martin Degen waren er voor Landschap Overijssel en de Stichting Hofvogels werd vertegenwoordigd door het voltallige bestuur. Tijdens de bijeenkomst werd onder andere gekeken op welke wijze de partijen de komende jaren samen verder willen gaan in de noodzakelijke investeringen in natuur, landschap en biodiversiteit. Recente onderzoeken komen allen tot de zelfde conclusie, dat het slechts is gesteld met de insecten. De negatieve gevolgen daarvan zijn niet alleen merkbaar bij de populatie boerenlandvogels, waarmee het slecht gaat. Uiteindelijk heeft het ook negatieve gevolgen voor ons leefmilieu.

Na twee jaar Hof voor de Steenuil, met nog twee jaar te gaan, kon aan de hand van de presentatie worden geconcludeerd dat de gezamenlijke aanpak tot zover succesvol is gebleken. Niet alleen is er een verbeterd zicht op de populatie steenuilen ontstaan, maar kan ook worden terug gekeken op een duurzame en effectieve samenwerking tussen de verschillende partners.  Ook werd met succes gewerkt aan het creëren van draagvlak onder bewoners om te investeren in diversiteit op erven. Steeds meer erfbewoners zien de noodzaak in om iets aan ons milieu te doen en melden zich aan voor een erfadvies. Op dit moment hebben meer dan 15 erfbewoners zich met succes opgegeven voor aanpassingen op hun erf om zodoende een meer ideale biotoop voor onze uilen te krijgen.

Na de presentatie werden twee erven bezocht die in 2018 deels werden ingericht op basis van de bestaande subsidieregeling. De erfbewoners kregen op basis van een door Landschap Overijssel opgemaakt erfinrichtingsplan plantgoed aangeleverd. Op het eerste erf aan de Goorsestraat van Sylvia Lotte was er vooral aandacht voor de historische waterput, waarin de zeldzame bladvaren groeide en de kerkuilenkast die gezien de vele krijtsporen bewoond werd door een kerkuil. Het erf van Sylvia wordt in de tweede ronde van de regeling meegenomen, waarin onder andere aandacht is het inzaaien van een bloemenweide en verdere aanplant van een haag.

 

 

 

 

Op het tweede erf van de familie Lentelink aan de Rijksweg in Ambt Delden, was er vooral aandacht voor de kikkerpoel en de mogelijkheid om deze kikkerpoel in het belang van de

boomkikker verder te ontwikkelen. Op dit erf werd in 2018 geïnvesteerd in herstel van een bestaande houtwal en inzaaien van kruidenrijke bermrand. Ook hier staan verdere investeringen van het erf gepland en zal Landschap Overijssel nogmaals met voorstellen komen die aansluiten bij de wensen van de familie.