De Stichting Hofvoge20160628_210325ls kijk dit jaar met plezier en enthousiasme terug op een succesvol broedseizoen 2016 voor zowel de kerkuil als de steenuil. Tijdens dit broedseizoen werd een groot aantal jonge steenuilen en kerkuilen geboren. Een succesvol jaar, dat de slechte broedresultaten van 2015 doet vergeten.

De vele vrijwilligers van de Stichting controleerden dit jaar in de gemeente Hof van Twente in totaal 120 nestkasten voor kerkuilen. Deze zijn veelal opgehangen in schuren of op hooizolders bij een groot aantal bewoners van boerderijen en woningen in het buitengebied. In 30 van deze nestkasten broedde dit jaar een kerkuilenpaar met soms tussen de 4 en 7 jongen. Samen brachten deze 30 broedparen 100 jonge kerkuilen voort. Een aanzienlijk betere score dan in 2015, toen er slechts 15 jonge kerkuilen werden geboren als gevolg van de slechte weersomstandigheden en tekorten aan muizen.

 

 

 

 

Ook de steenuilen deden het dit jaar meer dan goed en zelfs vele malen beter dan in 2015. De vrijwilligers van de Stichting Hofvogels beheren in totaal 238 nestkasten voor deze DSC_8800uilensoort. Hier werd in 63 nestkasten een broedend paartje aangetroffen die uiteindelijk 120 jonge steenuilen groot brachten. Ook hier een aanzienlijk betere score dan het jaar daarvoor, toen er slechts circa circa 60 jonge steenuilen werden geboren.

Leuke bijkomstigheid waren dit jaar de kerkuilenkasten die niet door de Kerkuil maar door Torenvalken als broedplaats werden gebruikt of de nestkast voor de Torenvalk, waar uiteindelijk de Bosuil twee jongen groot bracht.

 

 

 

 

 

De vele jonge kerk- en steenuilen zijn in de tussentijd uitgevlogen en op zoek naar een plekje om te overwinteren en op zoek naar een nieuwe broedplaats voor 2017.  Een dergelijke plek wordt veelal gezocht en gevonden in een straal tot enkele tiental kilometers rondom het oude nest. De Stichting is dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe adressen voor nestkasten en nieuwe enthousiaste vrijwilligers om zodoende de uilen voor de Hof van Twente te behouden en de uilenpopulatie te ondersteunen. Heb je intersse meldt je dan aan op info@hofvogels.nl