Sinds jaar en dag plaatsen vrijwilligers van de Stichting Hofvogels op daarvoor in aanmerking komende erven een nestkast voor een steenuil of kerkuil. Door deelname aan het adoptieplan ‘Hof voor de Steenuil’ is deze bezigheid vanaf begin 2016 min of meer een dagtaak geworden voor één van onze vrijwilligers Tonnie Blanken.

Aan het plaatsen van een nestkast gaat eerst een scan van het toekomstige erf vooraf. Niet ieder erf is een geschikte biotoop en behoeft mogelijk aanpassingen. Nieuwe kasthouders krijgen in dat soort gevallen een advies en kunnen eventueel gebruik maken van bestaande compensatieregelingen om een aantal aanpassingen te realiseren.

Tonnie installeert in voorkomende gevallen nestkasten voor steenuilen aan de stam van een boom of op een tak van een boom en heeft hiervoor een speciale methodiek ontwikkeld om de boom zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Door gebruik te maken van roestvrije stalen spijkers wordt roest voorkomen en worden groeischeuten van de boom of tak opgevangen zonder schade aan te brengen voor boom en kast. Eén en ander gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de erfbewoner, eigenaar van de boom.

 

 

In de periode van twee jaar werd een respectabel aantal van 135 nieuwe nestkasten voor steenuilen, kerkuilen en bosuilen geplaatst op erven van nieuwe kasthouders. Daaronder ook vele oude en versleten nestkasten die aan vervanging toe waren of herplaatst werden. In de tussentijd mogen we ook onze burgemeester Nauta en wethouder Meulenkamp tot onze kasthouders rekenen. In dezelfde periode groeide het aantal geregistreerde kasthouders in onze gemeente mee van 328 kasthouders naar totaal 365 kasthouders. De verwachting is dat deze groei dit jaar zal doorzetten richting de 400 kasthouders.