uilskuikens

uilskuikens

 

Ook dit jaar startte voor de Uilenwerkgroep Hof van Twente medio maart het uilenseizoen weer vroeg en wel in Hengevelde met de geboorte van drie bosuiltjes. Het was dit jaar even afwachten of een bosuilenpaar de nieuw geplaatste nestkast zouden vinden, die de kasthouder in de zomer van 2014 had opgehangen in het naast zijn woning gelegen bos. Eind maart van dit jaar bleek dit gelukkig het geval te zijn. Tijdens controle van de kast keken moeder bosuil en een jong uilskuiken ons vanuit de nieuwe nestkast verontrust aan. Bij nadere controle bleek de kast drie uilskuikens of zogenaamde takkelingen te bevatten.  Voor de kasthouder was de kastbezetting en geboorte van de kuikens vanzelfsprekend. Immers waren er volgens hem in de loop van vele achtereenvolgende jaren al talrijke jonge bosuilen in het naast zijn woning gelegen bos geboren en opgegroeid. In 2014 was er echter een kink in de kabel gekomen.

 

 

 

 

 

Omdat de oude kast verrot was, had hij deze in 2013 verwijderd en toen geen nieuwe kast meer opgehangen. Het honkvaste bosuilenpaar was hierdoor uitgeweken naar de overbuurman, hadden daar een nestkast voor kerkuilen gekr266px-Strix_aluco_alucoaakt en jonge bosuilen verwekt. Het bosuilenpaar was dit jaar echter weer in het voor hen vertrouwde bos teruggekeerd, hadden de nieuw geplaatste kast ontdekt en weer in gebruik genomen. Daar jonge bosuilen reeds na ongeveer 3 tot 4 weken de kast verlaten, werd haast gemaakt met het ringen van de drie uilskuikens. Woensdag 22 april werden zij in de avonduren door een erkende ringer geringd, gewogen en de maat genomen. Jammer genoeg had de moederuil, verontrust door de aanwezigheid van ringers, controleurs en kasthouders, de vlucht genomen en keek vanuit een hoge boom waakzaam toe. De ringgegevens worden landelijk verzameld en gebruikt voor onderzoek naar de populatie van bosuilen in Nederland. Op deze wijze werkt de Uilenwerkgroep Hof van Twente mee aan het behoud van kerk- steen- en bosuil in onze gemeente. Uit deze landelijke gegevens blijkt dat de bosuil sterk vertegenwoordigd is in Twente.