Bron:  Volkskrant d.d. 7 november 2015

2015 wordt het ‘allerslechtste grutto jaar uit de geschiedenis’. Dat zegt hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma vandaag in een interview met de Volkskrant. Volgens Piersma bedreigt de sterfte onder grutto’s en het geringe aantal kuikens het voortbestaan van de vogelsoort. ‘Dan heb je opeens een nationale vogel die richting uitsterven gaat.’

 

Nog even en de grutto is verleden tijd

Zo’n typisch Nederlandse vogel als de grutto dreigt te verdwijnen. En dat komt doordat wij het boerenland vernielen. Halverwege de jaren zestig leefden er nog 120.000 gruttoparen in Nederland – vermoedelijk een historisch hoogtepunt – daarna ging het bergafwaarts, jaar na jaar. Dit voorjaar waren er in totaal misschien nog zo’n 60.000 individuele vogels over, zegt Piersma. ‘Elk jaar gaat ongeveer 20 procent dood. Dat zouden er dan zo’n 15.000 zijn. En omdat er dit jaar hoogstens 4.000 kuikens zijn geproduceerd, zou dat betekenen dat we er komend voorjaar nog eens 11.000 zijn kwijtgeraakt.’ De oorzaken zijn tot in detail bekend: de grutto mag zich de best onderzochte vogel van Nederland noemen. Piersma: ‘Habitatverlies door de aanleg van grote wegen en industrieterreinen en de schaalvergroting en intensivering van de landbouw in het overgebleven cultuurland. Nog lager waterpeil, nog meer bemesting, nog harder groeiend eiwitrijk Engels raaigras, nog meer mais, nog meer monocultuur.’

Soortenrijk landschap
Piersma is fervent pleitbezorger voor de verkiezing van de grutto tot Nationale Vogel volgende week. ‘De grutto ís onze nationale vogel. Het is de enige vogel die in ons land is ontstaan en die bijna uitsluitend in Nederland voorkomt; 85 procent van de gruttopopulatie broedt in Nederland. Onze grutto, deze ondersoort, leeft niet op andere plekken in de wereld.’
Om de vogelsoort te redden pleit de hoogleraar voor landbouw die rekening houdt met de natuur en een ‘moderne, gezonde en duurzame veehouderij die kwaliteitsproducten maakt die voor een hogere prijs op de wereldmarkt worden verkocht.’ Daarmee krijg je een nieuw soortenrijk landschap dat volgens Piersma lijkt DSC_0999.1op het karakteristieke landschap waarmee Nederland zo beroemd is geworden. ‘De grutto hoort daarbij, hij is met ons mee gegroeid, hij hoort hier thuis.’