De graspieper werd tdsc_5152ijdens de landelijke trekvogelteldag van zaterdag 1 oktober jl het vaakst geteld en versloeg daarmee de spreeuw die in andere jaren lijstaanvoerder was. Het is voor het eerst dat de graspieper het meest gezien werd in Nederland tijdens deze jaarlijkse teldag. In totaal werd de graspieper op die dag meer dan 100.000 keer waargenomen. In voorgaande jaren was de spreeuw altijd de aanvoerder in de top 10.

Volgens Vogelbescherming Nederland, die de trekvogelteldag coördineerde, telden duizenden vogelaars door het hele land, op meer dan 150 verschillende locaties zoveel mogelijk vogels. Dat gebeurde in het kader van de Euro Birdwatch, waar meer dan 35 landen in Europa aan mee doen. In Nederland telden de vogelaars gezamenlijk 321.563 vogels en werden er 175 soorten waargenomen.

 

 

 

Dat de graspieper zo vaak werd gezien heeft ook te maken met de wind aldus Vogelbescherming Nederland. Door de zwakke wind uit het zuiden hadden de vogels afkomstig uit Noord-Europa wat tegenwind. Dat zorgt er voor dat met name de kleinere vogels als graspieper en vink lager vlogen en daarom vaker gezien en geteld werden. Door de wind kwamen nog meer kleinere vogels in de top tien terecht. Naast de graspieper werden ook de vink, kneu en boerenzwaluw vaker gespot.

De vogeltelling gebeurde in het kader van de Euro Birdwatch, waar meer dan 35 landen in Europa aan mee doen