In de gemeente Hof van Twente kreeg Gerard Vehof uit Hengevelde en vrijwilliger bij de stichting Hofvogels een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Nauta. Gerard kwam vandaag totaal verrast het gemeentehuis binnen, want hij dacht samen met zijn broer Fons een gesprek met de gemeente te hebben voor de Hofvogels. Vanwege zijn totaal aan verdiensten werd Gerard benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Gerard trad op 1 april 1976 samen met broer Jos in dienst van de vrijwillige brandweer van de voormalige gemeente Ambt Delden, waar hij  in 2007 besloot de repressieve dienst te beëindigen Nog zo’n tien jaar is bleef hij als oefenondersteuner verbonden aan de Deldense brandweer en organiseerde hij diverse realistische oefeningen. Noemenswaardig is ook zeker zijn grote bijdrage aan het bevorderen van de brandveiligheid bij zijn werkgever HEBO Kozijnen in Hengevelde. Directeur Norbert Kuipers is hem hier nog dagelijks dankbaar voor.

 

 

 

 

 

 

Een van de hoogtepunten in de Hengeveldse gemeenschap is het jaarlijkse Zomerfeest gedurende twee weekenden in de maand juni. Grote feesttenten met landelijk bekende bands en artiesten, kermis en cultureel en sportief vermaak. Steeds belangrijker bij dergelijke evenementen is de (brand-)veiligheid. Met zijn brandweerachtergrond en een kundig oog voor de veiligheid en brandveiligheid is de heer Vehof een belangrijke vrijwilliger voor de Stichting Zomerfeesten.

Van een meer recente datum is zijn vrijwillige inzet voor de Stichting Hofvogels. Een stichting die zich in onze mooie gemeente inzet om inheemse broedvogels in het algemeen en inheemse uilensoorten in het bijzonder te beschermen en in hun levensonderhoud te ondersteunen. De Stichting doet dit in het belang van een gezonde en gevarieerde biodiversiteit en behoud en bescherming van de natuur en het kleinschalige Twentse cultuurlandschap. Als vrijwilliger draagt hij zorg voor het controleren, onderhouden, vervangen en ophangen van ca. 50 nestkasten en het nauwkeurig registreren van broedresultaten. Voor een effectieve bestrijding van de eikenprocessierups hebben wij als gemeente de Stichting Hofvogels verzocht het aantal nestkasten voor de kool- en pimpelmees uit te breiden. De coördinatie van de werkzaamheden die hiervoor benodigd zijn, is in de vertrouwde handen gesteld van de broers Gerard en Fons Vehof. Ook voor het behoud van de kerk- en steenuil in onze natuur hebben zij zich opgeworpen om de contacten te onderhouden met ca. 35 erfbewoners waar nestkasten zijn geplaatst. Tijdens de broedperiode worden de kasten op de veelal particuliere erven meerdere keren gecontroleerd en worden de bewoners geadviseerd over een natuurvriendelijke inrichting van het erf. Als gemeente Hof van Twente zijn wij erg blij met het werk van de Stichting Hofvogels en de gebroeders Vehof.

Het bestuur van de Stichting Hofvogels en alle 50 vrijwilligers feliciteren Gerard en zijn familie.