Vrijwilligers van stichting de Hofvogels gebruikten onlangs een endoscoop camera om de nestkasten van bosuilen te controleren op bezetting en eventuele broedsels.  Deze wijze van controleren werkte niet alleen sneller, omdat het gebruik van ladders niet meer nodig is. Maar ook minder verstorend. Bosuilen zijn in de broedperiode erg alert en een ouderwets kastbezoek in die periode kan leiden dat er verstoring optreed en een broedsel in het ergste geval wordt onderbroken. Controle met een endoscoopcamera is dan een prima oplossing die ook door andere uilenwerkgroepen wordt gehanteerd.  Tijdens de controle van één van de te controleren nestkasten bleek deze niet bewoond te zijn door een bosuilenpaartje. Wel herkende Mirjam, één van de controleurs, de raten van een omvangrijk hoornaar nest. Besloten werd om toch maar de ladder te gaan gebruiken en de nestkast te openen. Het nest bleek enorm groot te zijn en werd uit de nestkast verwijderd.

De methode om met een endoscoopcamera nestkasten te controleren werd door de vrijwilligers Mirjam en Ruud als positief ervaren. Ondanks dat de endoscoop bij een eerste poging vast kwam te zitten in het vlieggat, werd het gebruik als efficiënt en betrouwbaar beoordeeld. Omdat er veelal niet meer geklommen dient te worden wordt de methode ook nog eens als veilig beoordeeld.

Niet alleen bestaat de indruk dat er een toename is van Hoornaar nesten in de door Hofvogels uitgezette en gecontroleerde uilenkasten. Ook wordt de laatste twee jaren een daling van het aantal positieve broedgevallen onder de bosuilen geconstateerd. Onduidelijk zijn de oorzaken van deze daling. Alle resultaten van de kastcontroles van deze soort wijzen er op dat ook dit jaar deze negatieve trend zich doorzet en zal onderwerp van onderzoek worden.

Ruud de Koning en Mirjam Bak, schrijvens van dit verhaal, zijn vrijwilligers van de stichting Hofvogels.