Stichting Perspectief Elsenerbroek heeft het thema biodiversiteit prominent in haar programma opgenomen. Na een druk bezochte informatiebijeenkomst eerder dit jaar, waaraan ook de gemeente Hof van Twente en de stichting Hofvogels deelnamen, bleek dat er onder de aanwezige bewoners voldoende draagvlak aanwezig was om zich hiervoor in te zetten. Zo tekenden een tiental erfbewoners reeds een intentieverklaring om hun erf meer biodivers in te richten en werd op 29 mei een fietstocht door de buurt georganiseerd, om verbeterpunten in het landschap te verkennen.

Zondag 29 mei verzamelde meerdere bewoners uit Elsenerbroek zich in het buurthuis aan het Jan Broezeplein voor een fietstocht door het buurtschap. Het doel van de fietstocht was om het landschap te verkennen en te beoordelen op mogelijkheden en kansen die er zijn in belang van de natuur, het landschap en de biodiversiteit. De stichting Hofvogels was present om de deelnemers iets te vertellen over de mogelijkheden die er zijn en te wijzen op de plekken waar iets aan de natuur en het landschap kan worden gedaan en de voordelen die dit zal opleveren voor de biodiversiteit.

Een verwaarloosde populierensingel zou met selectieve kap zomaar getransformeerd kunnen worden in een meer afwisselende houtsingel waar meer lichtinval van positieve invloed zal zijn op het herstel van de singel. Op andere plekken waren mogelijkheden om met inzaaien van nectarplanten wat voor de insectenfauna te doen. Onderhoud en aanplanten van knotwilgen zou leiden tot herstel en behoud van diverse wilgensingels. Het afzetten van enkele hakhoutbosjes zou een mooie gelegenheid zijn om samen met de buurt opgepakt te gaan worden om deze handen en voeten te geven. De fietstocht werd afgesloten op het landgoed Lochjan, waar eigenaar Hendrik Boswinkel liet zien hoe de kruidenlaag en ondergroei opleven na een periodieke kapbeurt van een gedeeltelijk stuk bosperceel. De positieve invloed op de biodiversiteit van een gegraven kikkerpoel op het landgoed werd duidelijk gemaakt door René de Wilde. Hij wees op de diverse wilde planten die er voorkwamen en weer zullen ontkiemen uit in de grond aanwezig zaden. Rene de Wilde wees verder op de aanwezige wilde flora die door het regelmatig onderhoud van houtopstanden meer kansen krijgen om zich te ontplooien. René organiseert op termijn een nieuwe fietstocht, waarbij hij specifieke aandacht zal besteden aan de flora die in het gebied voorkomt. In  het najaar van 2022 zullen nieuwe initiatieven moeten leiden tot uitvoering van een aantal activiteiten.