Het waren de afgelopen dagen spannende momenten aan het Twente kanaal. Hier werd een broedende fuut bedreigt door een joekel van een roodwangschildpad. In het riet aan de oever van het kanaal had een paartje futen een slordig maar doeltreffend nest  gebouwd. Aanvankelijk leek het dat beide futen op het nest zaten, waarin naar later bleek vier eieren lagen. Maar bij nader inzien bleek het maar om één fuut te gaan, die belaagd werd door een roodwangschildpad van ongeveer 80 centimeter lang.

De roodwangschildpad had het voorzien op de eieren van de Fuut, want hij probeerde de fuut van het nest te duwen. De fuut gaf echter geen krimp en bleef doodstil op het nest zitten. Na een tijdje gaf de roodwangschildpad de strijd op en verdween.

 

 

Mensen dumpen dergelijke exoten vaker, Niet alleen omdat ze te groot worden maar ook gevaarlijk. Grotere exemplaren kunnen kinderen zelfs met gemak een vinger afbijten. Eenmaal in de vrije natuur ontwikkelen dergelijke exoten zich tot ware “killermachines” en doden alles wat ze tegenkomen.

Tekst en foto:   Han Brickate