14 mei organiseert de Twentse Vogelwerkgroep een excursie in het Haaksbergerveen, waaraan iedere enthousiaste natuurliefhebberDSC_1409 kan deelnemen. De excursie is een onderdeel van de Nationale Vogelweek, die van 14 t/m 22 mei 2016 wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Iedereen kan tijdens de Vogelweek de meest verbazingwekkende vogels in het wild ontdekken. De excursie in het Haaksbergerveen heeft als thema ‘Vogels in het veen’en start om 08.00 uur. Belangstellenden dienen zich hiervoor wel op te geven via secretariaat@tvwg.nl