Tijdens één van de ringrondes, waarbij de pas geboren jonge steenuilen worden geringd, troffen Ruud de Koning en Mirjam Bak vrijwilligers van de stichting Hofvogels wel een heel vreemde zaak aan. Op het erf waar geringd zou worden waren door de controlegroep van Hofvogels twee weken eerder twee pas geboren steenuiltjes aangetroffen. Dus was de tijd rijp om deze twee jongelingen te gaan ringen. Altijd een mooie gebeurtenis waar de kasthouders zelf ook bij aanwezig was. Zo ook hier.

Maar wat er in de nestkast door één van de kastcontroleurs werd aangetroffen waren geen ringbare jonge steenuilen. Het was even stil en toen hoorden we hem teleurgesteld zeggen: ‘Er ligt veel dood spul in de nestkast maar geen jonge uilen’ Het bleek dat de nestkast vol lag met dode muizen en vogels die al geruime tijd eerder door de adulte steenuilen als prooi waren geslagen. Daarnaast werden ook nog eens niet uitgekomen eieren van het steenuilenpaar aangetroffen.

Bij het leeghalen van de nestkast kwam daar ook nog eens een kleine dode steenuil bij die ook duidelijk al langere tijd dood was. Dan ga je toch denken; ‘wat is hier gebeurt? Er was genoeg voedsel in de nestkast aanwezig dus moest er iets met de ouder vogels gebeurt zijn. Op dat moment ziet één van de kasthouders op een al wat vervaagde en verregende plek op de grond nabij de nestkast veren liggen. Bij nader onderzoek blijken het de veren van een volwassen steenuil te zijn. De conclusie kan zijn dat de één van de ouder steenuilen als prooi werd geslagen door een roofvogel. Dit was ook te zien aan de punten (schachten) van de veren. Deze waren niet afgebeten zoals een marterachtige dat doet maar uitgetrokken of geplukt zoals een roofvogel doet.

Tussen de prooien in de nestkast lag ook nog eens een dode koolmees. Het bleek dat er op het erf van de bewoner een mezenkastje hing met eitjes waar al langere tijd geen activiteit meer was gezien. Grote kans dat moeder koolmees ten prooi was gevallen aan de steenuil en de steenuil op haar beurt weer ten prooi was gevallen aan één of andere roofvogel, mogelijk een sperwer. Het is niet leuk om te zien en zeker niet als kasthouders vol verwachting zijn om de jonge uiltjes te zien geringd worden. Maar het is wel de cyclus van de natuur. Eten en gegeten worden.

Ruud de Koning en Mirjam Bak