Van gangbaar naar biologische bedrijfsvoering is voor ons een verandering van levensinstelling. Stap voor stapje ga je dingen anders doen.

Afgelopen winterperiode toen er sneeuw lag, ontdekten wij dat er elke dag een steenuil in de nok van onze koeienstal zat. Tijdens het melken van de koeien zat hij of zij boven in de nok toe te kijken. Later kwamen we er achter, dat het niet één maar twee steenuilen waren die ons vanuit de nok bekeken. Een dikke fluffie en een wat lang gerekte schuwe. De fluffie steenuil reageerde telkens op mijn wakker zingen van de koeien. Hiuew, hieuw klonk het dan terug en soms keek hij of zij mij nieuwsgierig recht in de ogen aan. Het andere uiltje deed dit niet. Bij geluid of bij oog contact verdween deze snel. We vermoedden toen dat het hier een koppeltje betrof en dat ze samen ergens op ons erf een nestplaats hadden gevonden maar waar? In de spouw van de koeienstal? In de bomen of in de houtwal rondom ons erf? We hebben het niet kunnen ontdekken en weten het nu nog niet.

In september zijn er door vrijwilligers van Hofvogels twee uilenkasten geplaatst op ons biologische melkveebedrijf. Eén kast voor ‘onze’ steenuiltjes en één nestkast voor de kerkuil. Dit laatste omdat een  kerkuilenkast op een erf iets verderop weggehaald wordt vanwege sloop- en bouwwerkzaamheden. We hopen dan ook dat dit kerkuilenpaar ons erf zal vinden. Dat de steenuiltjes bij ons zijn neergestreken is al een kroon op onze inzet om de biodiversiteit rond ons erf te verhogen. Hierbij gaat het met name om te observeren en te kijken hoe de natuur zich ontwikkelt en daarop te reageren. Alles staat immers met elkaar in verbinding.

 

De steenuiltjes zitten op dit moment vaak in de nok van de koeienstal om van daaruit te gaan jagen. In hun braakballen vinden we resten van muizen en meikevers. We zijn volop bezig om de biodiversiteit op ons erf te vergroten.

 

Meer over Erve Smienk is te lezen op onze website www.ervesmienk.nl of kom eens langs om onze biologische melk te proeven uit de Melktap en je te verwonderen over hoe magnifiek de natuur in elkaar zit.