Tekst en foto: Han Brikcate dierenambulance Hof van Twente

Het extreme warme weer van de afgelopen weken leverde niet alleen moeilijkheden op voor groepen mensen, maar ook voor de vele dier- en vogelsoorten. Vissen sterven massaal omdat beken droog vielen of omdat er onvoldoende zuurstof meer aanwezig was in het water. Het bestand aan ijsvogels werd in de winter al gedecimeerd door de vorstperiode en heeft nu problemen als gevolg van de lage waterstanden of opgedroogde beken waardoor hun voedselaanbod stagneert. De uilen tenslotte sterven massaal een langzame maar zekere hongerdood als gevolg van een groot tekort aan prooien. Geschat wordt dit circa 35% tot 40% van de jong geboren uilen in deze hete zomer vroegtijdig het loodje heeft gelegd, ondanks dat hier en daar wordt bijgevoerd.

Maar er gebeurt nog meer op gebied van dierenleed. Boerenzwaluwen mogen graag even uitrusten op de kabels van hoogspanningsmasten en soms met honderden tegelijk. Dat gaat over het algemeen goed, tenminste; Afgelopen week dacht een groep boerenzwaluwen in de buurt van het Elzenerveld ook te kunnen uitrusten op dergelijke kabels. Daar ging het echter goed mis. Door de hitte ontstond er op de kabels een kleverige dunne substantie, die er voor zorgde dat de zwaluwen aan de kabels vast kwamen te zitten. Het was onvoorstelbaar te zien hoe de zwaluwen van alles probeerden om los te komen, wat gelukkig uiteindelijk lukte.

Het is nu maar niet te hopen dat de kleverige substantie aan hun pootjes hen later weer in de problemen brengt.