Gedeputeerde Staten in Friesland zal ook dit jaar en net als vorig jaar geen ontheffing verlenen voor het rapen van kievitseieren. Het is volgens GS niet ondenkbaar dat er zelfs een driejarig verbod komt op het rapen van deze eieren. Het verbod geldt voor het rapen van de eierenkivitei rapen en niet voor het zoeken van de eieren. Op basis daarvan kan de traditie van het eerste kievitsei vinden en aangeven bij de provincie wel doorgaan. Commissaris van de koning John Jorritsma komt dit jaar naar de vindplaats toe om het ei te bekijken, maar zal het niet uit het nest halen. Behalve de kievitseieren mag er ook geen legsel van andere weidevogels worden meegenomen.

Het gaat niet goed met de weidevogels in Friesland in het algemeen en de kievit in het bijzonder. Uit onderzoek van het vogelbureau Sovon in opdracht van de provincie Friesland blijkt dat tussen 2003 en 2014 het aantal kieviten gemiddeld met bijna 3 procent per jaar afnam. Ook wordt het leefgebied van deze vogels steeds kleiner. De Provincie wil met het raapverbod ervoor zorgen, dat het aantal kieviten de komende jaren weer toeneemt.