Een kasthouder van een kerkuilenkast in Markelo hoorde half maart vanuit zijn kerkuilenkast al tjirpende geluiden, die hem deden vermoeden dat er reeds jonge kerkuilen geboren waren. Een geplaatste camera versterkte dit vermoeden gezien het gedrag van het mannetje, dat de één na de andere muis ving en binnenbracht. Om dit vroege broedsel niet te verstoren werd tot eind maart gewacht met een controle van de nestkast.

Hierbij bleek dat er nog geen jonge kerkuilen waren geboren, maar het paartje stevig broedde op een vijftal eieren. De zorgzame vader hield zich vooral bezig met de jacht op muizen, die hij zijn partner voorhield. De camerabeelden lieten zien dat hij zelfs vier tot vijf muizen per nacht verschalkte, zoveel dat het vrouwtje op een gegeven moment de vele smakelijke muizen niet meer lustte. Ook registreerde de camera dat met name het vrouwtje de tjirpende geluiden maakte.

 

 

 

 

Het wel erg vroege broedsel is hopelijk een voorbode voor een succesvol broedjaar. Normaliter starten de kerkuilen pas half april met het leggen van eieren. In seizoenen dat er voldoende muizen zijn start een broedseizoen eerder en kan zelfs leiden tot meerdere broedsels per jaar. Een hoopgevend signaal, gezien de slechte broedresultaten van 2018, toen de populatie schrikbarend kromp.