In tegenstelling tot 2018 broeden de bosuilen dit jaar volop. Meerdere nestkasten in de Hof van Twente zijn bezet met broedsels of worden er uilskuikens gemeld die ergens in de natuur worden aangetroffen. Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels hebben al meerdere jonge en adulte bosuilen geringd en gaan de komende weken hiermee verder.

Opvallend is de ontdekking van een 14 jaar oude adulte bosuil, die in april van dit jaar werd aangetroffen in een nestkast met 2 jonggeboren uilskuikens. Het vrouwtje was op 30 april 2007 als uilskuiken geringd in Markelo. Voor ons als Stichting een mooie vangst van een wel zeer oude dame. Uiteraard werden de twee uilskuikens geringd, in de hoop dat zij net zo oud zullen worden als hun moeder.

 

 

 

Ook in één van de bossen van de Twentsche Golfclub bleek een in 2015 opgehangen nestkast voor het eerst bezet te zijn met een drietal jongen, die onder grote belangstelling werden geringd.

 

 

 

 

 

Vlak voor de paasdagen ten slotte werd onze hulp ingeroepen door een erfbewoner in Diepenheim. Deze had onder aan de stam van een groep oude eiken een takkeling van ongeveer twee weken oud aangetroffen, die uit het nest in één van de bomen was gevallen. Een situatie wat de erfbewoner al vaker had meegemaakt en meestal met een slechte afloop voor het uilskuiken. Dus wat te doen?

Daar het uilskuiken zich in goede conditie bevond en wel doorvoed bleek te zijn werd in samenspraak met de erfbewoner besloten het uilskuiken te laten liggen. Het is een bekend gegeven dat kuikens van de bosuil in voorkomende gevallen al zeer vroeg uit het nest vallen, zich in de buurt verstoppen en blijvend verzorgd worden door de ouders. Dit bleek goed gegokt. De volgende dag werd het kuiken op een tak van één van de eiken gesignaleerd.

 

De komende week wordt nog een aantal uilskuikens geringd en wordt de aandacht verplaatst naar de steenuilen, die inmiddels aan het broeden zijn geslagen. Nu maar hopen met een zelfde succes als de bosuilen.