Dat nestkasten voor steenuilen ook een perfect cadeau zijn bij bijzondere gelegenheden ondervonden vrijwilligers van de Stichting Hofvogels afgelopen zomer maar weer eens. De vraag van het bestuur van de stichting Beheer Noordmolen of de inzet van uilen kon bijdragen een muizenprobleem in deze oliemolen op te lossen was niet eenvoudig te beantwoorden

 

.

Wat wil het geval.

 

De Noordmolen wordt ingezet voor de productie van lijnolie. De aanwezigheid van muizen in deze molen beperkt echter het consumptiegebruik van de lijnolie en het bestuur zocht naar adequate oplossingen. De plaag bestrijden met vergif was gezien de productie van de olie uiteraard geen oplossing. Nadat vrijwilligers van de Stichting samen met het bestuur van de Stichting de situatie ter plekke hadden bekeken bleek de inzet van uilen geen oplossing. Een gedeeltelijke oplossing diende zich echter bij toeval aan. Het bleek dat de aanwezige bestuursleden dezelfde middag uitgenodigd waren op de receptie van een naast de Noordmolen wonende jubilaris, een medewerker van de Stichting Twickel, en nog op zoek waren naar een gepast cadeau voor deze jubilaris. Daar het erf van deze jubilaris niet alleen een uitstekend steenuilenerf is maar oo

 

k nog eens vlak naast de Noordmolen ligt werd het cadeauprobleem snel opgelost en viel de keuze op meegebrachte steenuilenkast. Een treffer in de roos bleek. De uilenkast hangt in de tussentijd in een perenboom op het erf van deze jubilaris, die vol verwachting uitkijkt naar het moment dat een steenuilenpaar.de nestkast als broedplaats uitkiest. Het muizenprobleem wordt verder aangepakt met de bouw van een zogenaamde muizenruiter. Deze moet de muizen uit de molen lokken. Nu maar hopen dat de maatregelen afdoende zijn om het muizenprobleem enigszins aan te pakken.