Als groot natuurliefhebber met interesse voor de verschillende uilensoorten ben ik voor de nodige inspiratie een dag op bezoek geweest bij de Stichting Hofvogels. Deze stichting investeert met succes in zogenaamde natuurerven om de conditie van verschillende uilensoorten te verbeteren. Een dagje meelopen tijdens een aantal erfbezoeken heeft mij inzicht gegeven in de werkwijze van de stichting. Met de aanpak van Hofvogels kan ik mijn werkzaamheden als bosbeheerder moeiteloos en succesvol combineren om mij in mijn woonomgeving ook te gaan inzetten voor de steen- en kerkuil.     

 

Als afgestudeerd bos- en natuurbeheerder en leerling boomverzorger met veel interesse voor de kerk- en steenuil heb ik onlangs contact gezocht met de stichting Hofvogels. Ik wilde zien hoe kleinschalige landschapselementen als houtwallen, heggen en hagen, bloemweiden en monumentale bomen bijdragen aan het creëren van meer ideale biotopen voor de steen- en kerkuil. De contacten resulteerden in een dagje meelopen met één van de vrijwilligers van Hofvogels tijdens een aantal erfbezoeken in Elsenerbroek. Het doel was om samen met erfbewoners concept erfplannen op te maken met inpassing van streekeigen landschapselementen op het erf om de biodiversiteit daar meer robuust te maken in belang van verschillende bedreigde plant- en diersoorten.

We bezochten drie mooie Twentse erven, waarbij ik betrokken werd bij de advisering ‘hoe’ het erf meer natuurvriendelijk in te richten. Ik kreeg een goede indruk hoe Hofvogels samen met bewoners tot een goed doordacht conceptplan voor hun erf kwamen. Niet alleen de wijze waarop met inpassen van gemengde hagen, poelen, geriefbosjes, solitaire bomen, fruitbomen en bloemenweiden de natuurwaarden op de erven kon worden verbeterd sprak mij aan. Ook de motivatie waarom de aanbevolen beplanting daar paste en de wijze waarop zij moeten worden onderhouden was een eye opener en maakte voor mij het plaatje compleet.

In Elsenerbroek vindt momenteel een uitgebreid biodiversiteitsprogramma plaats om de natuur en biodiversiteit in het gebied te verbeteren. Zo wordt gewerkt aan het zogenaamde programma Streekeigen Landschapsbeheer, waarin bewoners meer en meer verantwoordelijk willen zijn voor de inrichting en beheer van het gebied. Als onderdeel daarvan heeft een aantal erfbewoners zich opgegeven om te willen investeren in een meer natuurvriendelijk en biodivers erf, een activiteit die Hofvogels namens het bestuur van de buurtvereniging uitvoert.

Ik heb genoten van dit ‘dagje uit’ met veel interessante leermomenten in een prachtig Twents landschap. Een landschap voor mens en natuur. Hofvogels heeft mij weten te inspireren om ook in mijn regio Aan en Hunze aan de slag te gaan met natuurontwikkelingen in belang van de verschillende uilensoorten. Ik heb me in de tussentijd als vrijwilliger aangesloten bij onze lokale uilenwerkgroep.

Arwin Koster