Tekst en foto’s:  Frans Kruse, voorzitter Stichting Hofvogels

Zaterdag 25 mei samen met Onno Bordes en mijn kleinzoon Siem, de nog te controleren kasten en kasten waar broed was vastgesteld gaan controleren. Optimistisch op weg naar een broedgeval in een vorig jaar geplaatste kast, waar ik de laatste keer 2 adulte steenuilen aantrof waarvan 1 broedend. De eigenaar wachtte ons al op en gaf aan dat hij enkele dagen geleden gekeken had en er een kapot ei had aangetroffen naast de broedende uil. Nu was de kast leeg en naast het kapotte ei lagen er twee koude eieren.

Een van de eieren geopend en duidelijk te zien dat deze bebroed was. Reden voor het mislukken kunnen we niet met zekerheid vaststellen, maar waarschijnlijk is één van de uilen niet teruggekomen waardoor uiteindelijk het broeden gestaakt is, jammer.

 

 

 

 

 

Op naar het volgende erf, waar ook een kast hangt in een prachtige omgeving. De kast is bezet met een prachtig nest met jonge koolmeesjes. Helaas voor de steenuil volgend jaar beter. Op weg naar het volgende adres even bij de Twickelervaart kijken bij een nestplaats van de IJsvogel. Na een kwartier wachten worden we beloond met een langs vliegend exemplaar. Helaas geen activiteiten bij een van de 5 nestgaten.

Daarna een locatie waar we naast een oude, niet goed te controleren kast, ook sinds vorig jaar een nieuwe kast hebben hangen. De nieuwe kast is wel bezocht maar niet bewoond en aan Onno de eer om de oude kast te controleren. Als we aan komen lopen komt er net een steenuil naar buiten. En als we de ladder volledig uit hebben vliegt het 2e exemplaar weg. Voorzichtig de achterzijde van de kast openen. Er blijken twee jongen van circa een week oud in te zitten. Toch mooi, maar een dringend verzoek om volgend jaar de nieuwe kast te kiezen.

Tenslotte na de lunch een laatste kast in een schuur waar we kerkuilen vastgesteld hebben, maar wij denken dat ze de nieuwe kast nog niet geaccepteerd hebben. Als ik tegen de kast tikt komt er een mooi volwassen exemplaar uit vliegen!. Dus toch gelukt, we horen jongen schreeuwen. Allen het zijn niet de 3 jongen van de foto, maar een nog kleiner jong dat in het voorportaal ligt. Wij denken dat de verschrikt opvliegende moeder kerkuil het jong meegesleurd heeft bij het naar buiten gaan. We hebben deze teruggezet in het nest en hopen dat de moeder snel terug komt. Het jonge uiltje riep nog volop dus dat komt wel goed.

 

 

 

 

 

Al met al toch een mooie dag.