Vrijdag 17 december verrichte de Goorse natuurfotografe Yvonne Dalstra de officiële openingshandeling van de onlangs prachtig opgeknapte begraafplaats aan de Markeloseweg in Goor. Door het wegtrekken van een laken onthulde zij een informatiebord bij de ingang van de begraafplaats met daarop meerdere vogels, vlinders en dieren die zij de afgelopen periode op de begraafplaats op de foto wist te zetten.

Door de droge zomers en achterstallig onderhoud was de groene beleving op de begraafplaats er de laatste jaren ernstig op achteruit gegaan, wat tot dode beplanting en verarming van de biodiversiteit heeft geleid. Met een uitgebreid en intensief groenproject ‘Natuur voor elkaar’ werd geïnvesteerd in de aanpak van het groen en uitbreiding van de diversiteit op de begraafplaats. Zo werden er bijvoorbeeld meer dan 60.000 bloembollen gepoot, bloeiende en besdragende planten, heesters en bomen geplant, veldjes ingezaaid met bloemmengsels en paden meer begaanbaar gemaakt. Op deze wijze dient dient de begraafplaats niet alleen een meer attractieve en groene uitstraling te krijgen maar ook een bijdrage te leveren aan meer biodiversiteit, met meer vlinders, bijen, vogels en andere planten en dieren.

Het belang van insecten wordt kenbaar gemaakt door een door de Stichting Hofvogels geplaatst insectenhotel nabij de ingang van de begraafplaats tegenover het bloemenbed. Door de aanwezigheid van vleermuizen te scannen werden drie afzonderlijke soorten geïnventariseerd, waaronder de Dwergvleermuis, de Laatvlieger en de Rosse Vleermuis. Om de aanwezigheid van deze nuttige zoogdieren te benadrukken werden door Hofvogels vleermuiskasten opgehangen. Een bosuilenkast en meerdere vogelhuisjes ten slotte moeten leiden tot meer diversiteit aan vogelsoorten.

Voor het project werd de samenwerking gezocht met meerdere vrijwilligersorganisaties in de Hof van Twente die allen hun bijdrage leverden om de begraafplaats te vergroenen en de biodiversiteit te verhogen. Hieronder onder andere de stichting Hofvogels, de Groene Loper Hof van Twente, stichting Bab, Historisch Goor, de waterdragers, gemeentelijke uitvaartleiders, Gildebor en Yvonne Dalstra die gevraagd werd de openingshandeling te wille verrichten.

Bezoekers van de begraafplaats worden in het voorjaar uitgenodigd om wanneer de bloemen bloeien een boeketje te plukken en deze op het graf van van hun dierbaren te leggen of de zaadjes van de uitgebloeide bloemen te oogsten en elders te zaaien zodat de groene beleving zich als een olievlek uitbreid over Goor en de gemeente. zie voor verdere informatie ook: www.hofvogels.nl/begraafplaatsen/