Tekst en foto’s:   Fons Vehof en Edo ten Thije

Zaterdag 28 April was het dan eindelijk zover. Een zonnige dag, waarop we besloten onze eerste jaarlijkse controleronde van uilenkasten in Markvelde te gaan doen. Circa 14 dagen later dan normaal, maar de natuur loopt dit jaar een paar weken achter ten opzichte van voorgaande jaren. Alle kasthouders die we wilden gaan bezoeken waren van te voren door ons geïnformeerd.

Ondanks dat de eerste kasthouder niet thuis was, mochten we toch de steenuilenkast controleren. Deze nestkast, bevestigd aan de gevel van de schuur, werd regelmatig bezocht door een steenuil. Jammer echter; Geen steenuil en geen eieren. De nestkast was leeg. Wel enkele braakballen op de vliegplank wat kan duiden dat de nestkast als roestplaats wordt gebruikt. Maar mogelijk kan er ook sprake zijn van een solitaire steenuil.

Bij het volgende adres werden we al opgewacht door een enthousiaste kasthouder die zelf ook benieuwd was of er in de nestkast op zijn erf werd gebroed. In deze in een boom opgehangen nestkast werd het vorige jaar gebroed, maar kwamen de eieren door ongewisse omstandigheden niet uit. Na voorzichtig de deksel te hebben geopend keek moeder steenuil, broedend op vier eieren, ons met haar mooie gele ogen angstig aan. Nu maar hopen dat het dit jaar wel goed gaat met dit broedsel. De aangeboden koffie hielden we te goed, gezien het aantal nog te bezoeken adressen.

De volgende nestkast was een in 2017 nieuw geplaatste nestkast en de verwachtingen zijn bij ons minder dan ook minder groot dan bij de kasthouder en zijn vrouw. Na de nestkast te hebben geopend bleek deze te zijn gekaapt door een eekhoorn. In een grote hoop nestmateriaal en wol ontdekten we drie jonge eekhoorntjes. Wel leuk, maar niet het gewenste broedsel. Na de jonge eekhoorns weer voorzichtig te hebben toegedekt werd de nestkast gesloten. Afgesproken werd de nestkast later dat jaar schoon te maken.

 

 

Na enkele onbezette nestkasten te hebben gecontroleerd is het dan ineens weer raak. In de nestkast verscholen in een wilgenboom broedde de steenuil op vijf eieren. Een succesvolle broedplaats overigens, daar hier vorig jaar drie jonge steenuilen werden grootgebracht. Dit keer konden we de vraag of we koffie wilden drinken niet afslaan. Het gesprek ging tijdens de koffiepauze natuurlijk over vogels en in bijzonder de steenuil.

 

 

 

 

Bedankt voor de koffie en daar gaat het weer naar de volgende kasthouders. Meerdere nestkasten bleken echter gekaapt te zijn door mezen, spreeuwen, kraaien, eekhoorns en zelfs wilde bijen. Gelukkig op dat moment niet thuis, maar wel een grote honingraad. Uiteindelijk dan weer een nestkast waar de steenuil broedt op zes eieren. Verrassend daar deze nestkast al circa tien jaar niet in trek was bij de steenuil, maar een spreeuwenpaar. Nog één kast te gaan. Een erf waar drie nestkasten geplaatst zijn en waar het vorige jaar ook alle deze drie nestkasten bezet waren met jonge bosuilen, kerkuilen en steenuilen. Ook nu is de bosuil weer aanwezig met een drietal pas geboren pullen en broedt de steenuil weer op vijf eieren. De kerkuilenkast laten we nog even voor wat hij is. Nog te vroeg waardoor verstoring van de broedplaats op de loer ligt. Maar ook hier hebben we vertrouwen op een succesvol broedsel.

 

 

Al met al een heerlijke en succesvolle middag met veel verrassingen, enthousiaste kasthouders en een zicht op meerdere succesvolle broedsels.