Vanaf begin juni zijn vrijwilligers van de stichting Hofvogels weer gestart met de controles van de nestkasten van de kerkuilen.  Iets later dan de controles van de nestkasten van de steenuilen. De kerkuil is erg storingsgevoelig zodat controles later in het jaar veelal samenvallen met reeds geboren jongen en de storingsgevoeligheid minder is. Na twee niet bezette nestkasten kwamen we bij ons volgende adres in Bentelo aan. De erfbewoner had de kerkuil wel regelmatig gehoord en hij had gezien dat er eieren waren, dus vol goede moed omhoog geklommen naar de nestkast. Er lagen inderdaad drie eieren in, maar wel koud en geen kerkuil die wegvloog. In ieder geval een mislukt broedsel.

Bij nadere controle in de nestkast vond de controlerende vrijwilliger een dode vogel in de voorkamer van de kast. Even dacht hij in het donker dat het om een adulte kerkuil ging. Echter bij beter licht bleek al gauw dat het hier om een dode torenvalk ging. Duidelijk al wat langer dood en erg gehavend. Vermoedelijk heeft de torenvalk de nestkast bezocht terwijl de kerkuil broedde op de drie eieren. Dat dit een strijd op leven en dood werd bleek wel uit de dode torenvalk die duidelijk het loodje had gelegd. Omdat de eieren koud waren en er geen adulte uil in de buurt was gingen we er vanuit dat ook dit broedsel als verloren kon worden beschouwd.  Voor de zekerheid wordt de nestkast over een aantal weken nogmaals bezocht om te kijken of er nieuwe activiteiten zijn. Kerkuilen kunnen, onder ideale omstandigheden, een vervolg legsel starten. De koude eieren hebben we in de kast laten liggen. Om te weten te komen of zoiets vaker voorkomt werd YouTube geraadpleegd en werd gekeken naar filmpjes over strijd tussen Kerkuil en torenvalk. En inderdaad er zijn een paar mooie voorbeelden te vinden.

https://www.youtube.com/watch?v=eq3krWHYIro

Mirjam Bak en Ruud de Koning. Vrijwilligers stichting Hofvogels