Tekst: Han Brinkcate, Dierenambulance Hof van Twente

Vrijwilligers van de dierenambulance Hof van Twente bevrijdden maandag 3 oktober een velduil die vastzat in het prikkeldraad aan de Bollenweg te Ambt Delden. Het zag er niet best uit voor de velduil, die zwaar gewond bleek te zijn. Eén van de vleugels van de uil lag bij de elleboog geheel open. Een plaatselijke dierenarts heeft zich over de uil ontfermt in de hoop dat de uil weer herstelt en uiteindelijk weer zal kunnen vliegen.

De Velduil, die op de Ransuil lijkt, heeft zeer korte oorpluimpjes, die alleen bij opwinding zichtbaar zijn.De bovendelen van het verenkleed zijn donkerbruin en geelwit gevlekt. De onderzijde is velduilen-32witachtig geel met smalle donkerbruine lengtestrepen. De poten zijn van lichtgekleurde veertjes voorzien. Het opvallende citroengele oog is omringd door een krans van zwarte veren. De rest van de sluier varieert van beige tot bijna wit.. De Velduil heeft een krachtige diepe vleugelslag, die hij afwisselt met een glijvlucht. De lichte onderkant van de vleugel heeft een zwarte polsvlek, die tijdens het vliegen goed zichtbaar is.

Gedrag
De Velduild die op de Ransuil lijkt, is vooral actif in de schemering. Ook wordt hij vaak overdag jagend waargenomen. De Velduil is in West-Europa een zeldzame en ongeregelde broedvogel. In ons land wordt het aantal broedparen geschat op 25 – 35 paar De meeste broedparen komen voor op de Waddeneilanden Het aantal paren buiten het Waddengebied is zeer sterk afgenomen. Het leefgebied van de Velduil bestaat uit een open landschap met een weelderige vegetatie, die voldoende dekking geeft. Gebieden die in aanmerking komen zijn duinen, moerassen, opgespoten terreinen, heidegebieden, schrale ruige graslanden en verlande rietvelden. Het jachtgebied strekt zich, afhankelijk van de woelmuizenstand, tot enkele kilometers rond het nest uit.